VERS VAN DE PERS

Uitmuntend nieuws! !single page!

ZZP’ers en MKB bedrijven nodig om volume te creëren

ZZP’ers en MKB bedrijven nodig om volume te creëren

Op 23 maart organiseerde STRO een bijeenkomst voor enkele koplopers-communities die al gestart zijn. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst werden ervaringen uitgewisseld over hoe je de beste kans hebt om lokaal geld goed van de grond te krijgen. De belangrijkste conclusie was dat de eerste energie moet gaan naar het betrekken van bedrijven en ZZP’ers bij het netwerk. Daarbij is het belangrijk hen snel een actieve netwerkomgeving te bieden van bedrijven die elkaar werk gunnen. Zo bouwen deelnemers een keten aan diensten en producten, zoals accountancy, verbouwingen, onderhoud, verhuur van ruimte en cursussen. Hoe meer bedrijven en ZZP’ers meedoen, hoe vaker men elkaar werk kan gunnen en des te groter de bestedingsmogelijkheden van lokaal @nder geld. Dit legt een stevige basis waar winkels kunnen besteden. Daarmee kan de volgende stap gemaakt worden waarin winkels gaan meedoen, en uiteindelijk consumenten. Zodra voldoende MKB’ers en ZZP’ers deelnemen, wordt het ook voor een gemeente gemakkelijker om mee te gaan doen. [STRO nieuwsbrief april 2016]

About Author: Casper

3 billion years ago it all started in a pool of muck...

Spring naar werkbalk