VERS VAN DE PERS

Uitmuntend nieuws! !single page!

Zorgsector

Op de zorgsector en met name de thuiszorg wordt enorm bezuinigd. Gemeenten krijgen 40% minder budget voor de zorg, maar zijn wel verantwoordelijk voor dezelfde taken. Grote zorgaanbieders staan onder druk of moeten uitstel van betaling aanvragen. Door vergrijzing stijgen de kosten van zorg. De vraag naar zorg neemt toe, terwijl er aan de andere kant enorm beknot wordt op de zorg. Werknemers met al een laag salaris in de zorg moeten steeds meer doen voor steeds minder loon. Een deel van de zorg wordt opgevangen door mantelzorgers, familie of goede vrienden die vrijblijvend zorg verlenen. Nu de vraag naar zorg toeneemt staan ook de mantelzorgers onder druk. Dat leidt niet alleen tot een tekort aan zorg, maar ook vereenzaming van ouderen.

Dat kan ook anders. Binnen een ander ruilsysteem kan een deel van de zorg opgevangen worden door mensen uit de buurt die nu thuis zitten maar wel zorg willen en kunnen verlenen. Het gaat dan niet alleen om directe zorgverlening. Het kan ook gewoon gaan om een praatje bij mensen die elke dag alleen thuis zitten en nooit bezoek krijgen.

Met Gruldens kun je extra zorg in de buurt kopen. Zorgaanbieders kunnen Gruldens verdienen en binnen een bepaalde termijn inwisselen voor euro’s. Het geeft zorgaanbieders die nu thuis zitten de mogelijkheid om iets bij te verdienen in de buurt.

Het zet zorgvragers (zorginstellingen) ook meer aan om zorg in te kopen in de buurt. Een zorginstelling zal dan eerder gebruik maken van vrijwilligers in de buurt. Zeker als je de aangeboden zorg bij uitstek in Gruldens kan verhandelen.

 

 

 

 

Spring naar werkbalk