VERS VAN DE PERS

Uitmuntend nieuws! !single page!

Vergroten van de voorraad munten in omloop

Volume versus marginale munt

In het verleden is er al wel veel geëxperimenteerd met lokale munten binnen een lokale economie. Via LETS en lokale marktplaatsen wordt dan vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Eigenlijk zijn deze vormen nooit echt goed van de grond gekomen en zijn ze gebleven bij kleine experimentele projectjes. Vraag en aanbod bleek vaak zeer beperkt te zijn, de bekendheid was niet groot en het systeem niet toereikend. Door nieuwe ICT toepassingen worden de mogelijkheden van hybride betaalsystemen (zowel fysiek als digitaal) groter. Blockchain is het onderliggende systeem achter de Bitcoin. Met Blockchain kun je nu een veilig, betrouwbaar decentraal, digitaal betaalsysteem opzetten, naast een fysieke munt. Cyclos is het ICT programma dat gebruikt wordt door STRO. Met het Cyclos ICT systeem kunnen lokale muntinitiatieven onderling met elkaar handelen. Op deze manier kan het volume van lokale munten vergroot worden naast de euro. Een groter volume zorgt voor lagere transactiekosten voor bijvoorbeeld een relatief dure fysieke munt. De druk- en distributiekosten bij een beperkt volume zijn behoorlijk hoog. Helaas is dat nu nog vaak het geval bij lokale munten. Je zult dus een groter volume nodig hebben (veel gebruikers). Er zijn verschillende mogelijkheden om het volume te vergroten:

1): Marketing en naamsbekendheid geven aan je lokale munt. Uitleggen wat de voordelen zijn van een lokale munt voor de stad/wijk/regio. Het vinden van draagvlak. Korte uitleg hoe ons geldsysteem nu werkt en wat daar de nadelen van zijn. Promotie en naamsbekendheid geven kan gepaard gaan met het in kaart brengen van vraag en aanbod in de regio. Als iedereen de voorkeur geeft aan producten en diensten buiten de regio is een lokale munt bijna onhaalbaar. De essentie van een lokale economie moet goed ingebed zijn binnen de lokale munt.

2): Aan een lokale munt kun je ook een wisselkoers koppelen. Voor 1 euro kun je bijvoorbeeld 1.10 Grulden kopen/wisselen. Een gunstige lokale wisselkoers zorgt ervoor dat producten en diensten binnen de regio goedkoper worden en producten die je met de euro koopt relatief duurder worden. Vaak zijn producten uit lage lonen landen nu heel erg goedkoop. Ze concurreren lokale duurzame producten weg. Bovendien zitten er vaak sociale en ecologische negatieve aspecten aan lage lonen landen (milieuvervuiling, vertrek van werk uit de regio en uitbuiting van arbeid in lage lonen landen). Met een gunstige lokale wisselkoers stimuleer je de lokale productie doordat producten en diensten beter betaalbaar worden binnen de regio. Je hebt minder Gruldens nodig wat kan leiden tot leuke kortingen op lokale producten en diensten. Ook blijft geld langer in de regio en circuleert geld sneller in de regio, omdat het terug wisselen naar euro’s relatief duurder wordt. Gebruikers van de lokale munt zijn dan eerder bereid om geld uit te geven in de regio. Als je op vakantie bent in een niet Euro land geef je je laatste munten ook sneller uit in het vakantieland, omdat terug wisselen naar euro’s vaak duur is.

3): Het betrekken van een grote speler binnen de lokale munt en lokale economie. Een lokale munt en economie krijgt al snel meer houvast als een grote partij meedoet. Zo kan een grote winkelketen een deel van het assortiment inkopen bij lokale ondernemers en deze producten af laten rekenen in lokale munten. Daarmee krijgt een winkelketen ook directe binding in de buurt. Het loon van werknemers in een gedeeltelijke lokale munt wordt op deze manier besteed in de buurt. De gemeente is een andere grote speler die een grote rol kan spelen binnen de lokale munt. Momenteel besteedt de gemeente veel uit aan grote partijen tegen aanzienlijke sommen euro’s. De gemeente kan ook taken uitbesteden aan wijkbewoners tegen Gruldens. Dan gaat de buurt over de regie in de wijk en blijft het geld in de stad/wijk/buurt in plaats van dat het geld in euro’s meteen de stad uit gaat.

4): Een facturering systeem in lokaal geld. Rekeningen worden bijna nooit op dag 1 betaald. Bij overheden duurt het vaak zelfs 2 maand voordat een rekening betaald wordt. Er zijn bedrijven die hier handig gebruik van maken door te werken als intermediair. Ze betalen de rekening van de afnemer (klant/debiteur) vooraf zodat de producent/distributeur meteen zijn geld krijgt. Dat is voordelig voor de producent want hij krijgt altijd zijn geld op tijd (geen rentekosten, geen schuld en altijd voldoende liquiditeiten). Het geeft de producent zekerheid. Want de intermediair betaalt de rekening van zijn klant vooraf tegen een vergoeding. De klant (in dit voorbeeld de gemeente) kan nog steeds 2 maand wachten met betalen en betaalt de rekening aan de intermediair. In dit voorbeeld kan er ook gebruik gemaakt worden van lokaal geld. De intermediair kan het bedrag in lokaal geld ontvangen van de gemeente. De producent kan een keuze maken of dit geld meteen uitbetaald wordt in euro’s of lokale munten. Op dit moment opereert STRO al als intermediair tussen koper en verkoper met een schakel tussen euro’s en lokale munten. Het facturering systeem vergroot de mogelijkheden: wel of niet aanhouden van lokale munten, gunstige wisselkoers of niet, wel of niet handelen in de lokale economie.

In Zwitserland loopt een heel succesvol geldsysteem met de WIR-Bank. 80% van de ondernemers in Zwitserland handelen met een alternatieve muntsoort: de WIR. De Bristol Pound is een van de bekendste voorbeelden van een gemeenschapsmunt in Engeland. De Bristol Pound wordt gedekt door de Pound Sterling (Britse pond, nationale munteenheid).

Een lokale munt moet gedragen worden door de hele wijk. Dat betekent dat een lokale munt ondersteunend moet zijn aan niet alleen commerciële doelen maar ook aan duurzame, onderzoekende, ondernemende, sociale en individuele doelen. Dat versterkt ook het draagvlak in de hele wijk en vergroot het aantal deelnemers aan een lokale munt (toename vraag en aanbod). Een nieuw geldsysteem valt of floreert bij voldoende aansluiting op vraag en aanbod. Dat maakt de start van zo’n systeem soms nog wel eens lastig. Met de euro kun je alles overal al kopen, dat is met een nieuw geldsysteem nog niet direct zo.

Een lokale munt is een complementaire munt. Dat betekent dat een lokale munt nooit de euro of de dollar geheel gaat vervangen. Een lokale munt zal naast een wereldmunt bestaan en is vooral dienend aan de wensen en behoeften in de wijk of stad. Een lokale munt is vooral gericht op sociale, ondernemende, duurzame en onderzoekende doelen. Een euro kent geen expliciete koppeling aan deze doelen.

Dat betekent niet dat een lokale munt overal ingezet kan worden. Initiatiefnemers, ondernemers (sociale en duurzame) en onderzoekers moeten wel degelijk een gezonde onderneming ontwikkelen. Er moet vraag en aanbod zijn en de transacties moeten haalbaar zijn. Iemand kan een prachtig plan hebben om tomaten te kweken op mars. Maar daar zijn de transactiekosten veel te hoog voor en daar is geen specifieke vraag naar.

About Author: Casper

3 billion years ago it all started in a pool of muck...

Spring naar werkbalk