VERS VAN DE PERS

Uitmuntend nieuws! !single page!

Een Termijn-EURO

Geld komt de gemeenschap binnen en verdwijnt te snel naar buiten waardoor werk en bedrijvigheid te weinig kansen krijgen. Met hulp van IT-innovatie: circuleert geld vaker binnen de regio. Dat levert meer koopkracht op voor consumenten en meer omzet voor lokale ondernemers.

Hoe werkt het ?

In het Social Trade Circuit Nederland heeft het ruilmiddel dezelfde waarde als de euro, maar wordt het ruilmiddel niet gemaakt en gestuurd door banken door de regels van de financiële markten. Het betaalmiddel binnen het Circuit is de termijneuro. Met de volgende link kun je inloggen en deelnemen aan het Social Trade Circuit Nederland

Termijneuro’s zijn boekhoudkundige claims met een tegenwaarde die op de bank staat of gebaseerd is op verzekerde krediet-afspraken. Hierdoor is aan het eind van de termijn voor elke termijn-euro een euro beschikbaar.

Op termijn gaat de termijn-EURO de concurrentie aan met de EURO. Zolang de termijn nog niet is verstreken, zíjn de termijneuro’s geen euro’s en is er juridisch gezien nog geen sprake van geld maar slechts van onderling krediet, gerepresenteerd door bites op internet. Daardoor valt dit @ndere geld buiten het monopolie op geld waarmee de banken de wereld in hun greep houden. Daardoor kunnen er eigen regels aan opgelegd worden en kunnen banken er geen rente over opeisen. Zonder deze rentekosten en dankzij de mogelijkheid het ruilmiddel te scheppen wanneer daar behoefte aan is en het te laten verdwijnen als die behoefte ophoudt, kan dit @ndere geld als ruil- en zelfs als investeringsmiddel de concurrentie met gewoon geld heel goed aan.

Stel je voor dat nog maar één bedrijf lid is van het Circuit. In dat geval kan dat bedrijf bij niemand besteden en zal het dus zeker moeten wachten tot de termijn verstreken is. Maar als alle bedrijven en overheden op de hele wereld meedoen, kun je overal besteden. Maar wat meer is, de bedrijven die termijneuro’s lenen lossen met termijneuro’s hun krediet af. Daarmee verdwijnt het geld, het houdt op te bestaan. Met andere woorden: hoe meer bedrijven meedoen in het Circuit, des te minder termijn-euro’s zullen er na afloop van de termijn nog ingelost worden tegen euro’s. Aan de andere kant wordt in het begin voor bijna 100% met euro’s afgelost. Dat is een fase waar het systeem doorheen moet, maar dat kan ook makkelijk, want het inlossen is gewoon mogelijk.

De termijn van een termijneuro geeft het moment aan dat het bedrijf die de vordering in handen heeft, deze 1 op 1 voor euro’s kan verkopen aan degene die de lening in termijn-euro’s moet terugbetalen. Kern is dat de termijneuro’s gebaseerd zijn op beloftes om op een bepaalde datum de lening gecompenseerd te hebben of anders te betalen. Op het moment dat die belofte terug is bij degene die de belofte gedaan heeft, is die gecompenseerd en kan de belofte vernietigd worden. Dan houdt het ruilmiddel op dat moment op te bestaan.

Hoe werkt de Cyclos software van STRO?

In Cyclos kan simpelweg ingesteld worden hoe lang de koopkracht in de regio moet blijven. Gedurende die tijd is het geld een regiomunt. Zodra die tijd voorbij is kan het geld naar elke bankrekening worden overgemaakt; dan zijn het dus weer gewone euro’s. Door het geld vaker lokaal te gebruiken komt er extra klandizie voor het lokale MKB. Als er meer klandizie en inkomen is, volgt meer werk. Bovendien, als er meer geld lokaal een besteding zoekt, krijgen ook nieuwe bedrijven betere kansen.

Cyclos ‘houdt in de gaten’ dat het geld – ongeacht wie de bezitter is – pas na de afgesproken periode naar bankrekeningen buiten de regio overgemaakt kan worden. Tot zo lang doet het geld zijn ronde door de lokale economie en kan zelfs bij de overheid terugkomen als (belasting)inkomen. Daarna is het weer prima te gebruiken voor aankopen op de wereldmarkt.

About Author: Casper

3 billion years ago it all started in a pool of muck...

Spring naar werkbalk