VERS VAN DE PERS

Uitmuntend nieuws! !single page!

Overheden

@nder geld gaat economische ongelijkheid tegen. Dat is een moeilijk en abstract thema, maar van groot belang, want economische ongelijkheid heeft grote negatieve sociale gevolgen. @nder geld levert dat ruilmiddel, op een sociale manier, gebaseerd op samenwerking in plaats van concurrentie en tegenwerking. @nder geld kan als regionaal geld ingezet worden. Het kan gedurende een bepaalde tijd de regio niet verlaten en zorgt er dus voor dat bedrijven in de regio minder liquiditeitsproblemen ondervinden. Dat betekent een stabielere economie die zelfs tijdens de volgende financiële crisis de banen weet te creëren die nodig zijn om onze jonge mensen in de regio te houden. Bovendien kunnen overheden buurtinitiatieven steunen met regio of buurtgeld. Het eurogeld dat bespaard wordt op groenonderhoud of andere lokale werkzaamheden kan uitgekeerd worden in @nder geld aan de buurt, dit lokale geld blijft voor een bepaalde tijd in de buurt rouleren en verdwijnt dus niet uit de regio. Het @ndere geld zorgt voor een lokale bestedingsimpuls, nieuwe werkgelegenheid en zelfredzaamheid. Met @nder geld kunnen meer mensen deelnemen aan de lokale economie. 

Spring naar werkbalk