VERS VAN DE PERS

Uitmuntend nieuws! !single page!

Opkomst van lokale en complementaire munten in Nederland en het buitenland

De hele wereld heeft de financiële en economische crisis van 2008 gevoeld. Wereldwijd gingen bedrijven failliet en verloren werknemers hun baan. Huishoudens bleven zitten met grote restschulden en banken werden gered met ons belastinggeld. Momenteel zijn we weer iets positiever over de economie. We verwachten weer een beetje economische groei, banken begeven zich weer in de private sector en de huizenprijzen stijgen weer. De ECB stopt miljarden in de economie met opkoopprogramma’s. We doen weer of er niks aan de hand is. Maar is dat ook zo?

Veel mensen profiteren namelijk helemaal niet van die schijnbare economische groei. We leven in een enorme schuldeneconomie. Veel mensen komen helemaal niet in aanmerking voor een koopwoning. Laat staan dat mensen met hun baan een hypotheek kunnen (af)betalen. De werkloosheid en de verborgen werkloosheid is nog steeds erg hoog. Een beetje economische groei komt vooral ten gunste aan mensen met vaste banen of succesvolle ondernemers. Die ongelijke verdeling van welvaart zit in ons geldsysteem. Het streven naar rente (banken) of winstmaximalisatie (multinationals) heeft te maken met de uitgifte van de euro in ons bankensysteem.

Banken en multinationals streven naar het vergroten van aandeelhouderswaarde. In de meeste gevallen gaat dat ten koste van andere waarden: ecologische, maatschappelijke, sociale waarden. Met een lokale munt kun je de nadruk leggen op deze andere waarden. Nationaal en internationaal zie je dat nu ook gebeuren. In bijna elke grote stad zie je gemeenschappelijke lokale munten opkomen. Soms met alleen ondernemende doelstellingen, vaak met ecologische en sociale doelen of een combinatie hiervan. Het grote voordeel van lokale munten is dat meer mensen kunnen deelnemen aan de economie waar dat met een munt alleen gericht op aandeelhouderswaarde vaak niet zo is.

In Nederland zijn er bijvoorbeeld al meer dan 20 lokale munt initiatieven actief. Sommige initiatieven zijn op zichzelf staande projecten ontwikkeld door autonome initiatiefnemers, andere lokale en complementaire munt organisaties werken samen met de Social Trade Organisation.

In Nederland en Vlaanderen zijn de volgende lokale munt initiatieven aanwezig:

 • Credits of termijn-euro’s binnen STRO: Social Trade Organisation is de overkoepelende organisatie voor lokale munten die handelen binnen het sociale handelscircuit. STRO is vanaf 1970 nationaal en internationaal bezig met lokale (vaak) renteloze munten. STRO
 • De Florijn: een complementaire munt. De Florijn maakt het mogelijk om rentevrij krediet te verstrekken aan bedrijven en om zoveel mogelijk geldstromen (liquiditeiten) vrij te maken voor consumenten (koopkracht) en ondernemers. Oprichter: Anthony Migchels. Het is een nationale munt. De Florijn
 • De Alpha: Een lokale munt uitgegeven in Alpen aan de Rijn. Een fysieke en digitale munt gericht op particulieren en lokale ondernemers. De Alpha
 • De Makkie: Is een Amsterdamse munt in de Indische buurt. Makkies kun je krijgen door klusjes te doen voor de buren. Daarmee kun je ook betalen bij lokale winkeliers en organisaties. Voor elk uur werken ontvang je 1 makkie. De Makkie
 • De Noppes: Noppes zijn punten waarmee je kunt betalen in Amsterdam via een ruilhandelssysteem. Het is het grootste LETS ruilhandelssysteem van Nederland. Noppes
 • De Gilden: De Gilden is een munt die alleen besteed kan worden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. De Gilden is met name bedoeld ter bevorderingen van ambachten in de wijk, zoals betalen met de Gilden voor klussen, koken, drukwerk fotografie etc. De gilden in de praktijk De munt wordt gedekt door de euro en is inwisselbaar. De Gilden
 • De Dam: De Dam is een Rotterdamse renteloze munt gericht op lokaal ondernemerschap die financieel ruimer in de jas willen zitten. De Dam is alleen een digitale munt. 1 Dam = 1 Euro. De Dam
 • De Haagse Ooievaar: Een Haagse lokale/regionale munt. De Ooievaar wordt gedekt door een euro stabilisatiefonds. De Stichting Haagse Ooievaar richt zich vooral op kleine ondernemers. De Haagse Ooievaar
 • De Zwolse Pepermunt: De Zwolse Pepermunt is opgericht vanuit een burgerinitiatief, waarbij economische, sociale en duurzame doelen binnen Zwolle centraal staan. Het circuleren van regionaal geld is het middel. De Zwolse Pepermunt wordt gedekt door de euro. De Zwolse Pepermunt
 • Troeven: Met troeven kun je betalen, sparen (via kortingen) in je eigen buurt bij lokale winkels en sociale doelen. Troeven koppelt onvervulde wensen en behoeften aan de beschikbare (sociale) tijd in de gemeenschap. Troeven is een sociaal programma in Vlaanderen. Troeven
 • Tradeqoin: Is een financieringsinstrument voor kleine ondernemers die handelen met elkaar in een eigen munt ‘de Tradeqoin’. De tradeqoin richt zich met name op kleine ondernemers en is een rentevrije munt/kredietsysteem. 1 tradeqoin = 1 euro. De Tradeqoin organisatie is momenteel actief in de Achterhoek en Noord-Holland. Tradeqoin
 • Coin: Coin implementeert, beheert en ondersteunt gemeenschapsmunten over de hele wereld. Het versterken van een veerkrachtige economie is het overkoepelende doel. Maar daarin zitten ook ecologische, sociale en ondernemende doelstellingen. Qoin
 • Positoos: Positoos is een spaardersmunt. Het project samen doen in de gemeente Tholen en gemeente Bergen op Zoom versterkt met positoos lokale gemeenschappen. Het project wordt medegefinancierd door de EU via het programma Progress. Positoos zijn punten op een pas. 1 Posito = 0.01 euro.Positoos
 • Timebank: is een tijdsmunt in verschillende Nederlandse en buitenlandse steden. 1 tijdsbank huur staat gelijk aan 1 uur werk. Tijdsbank munten worden vooral gebruikt voor mensen die opleidingen en vaardigheden (aan)leren. tijdsbank munten
 • We helpen: Met credits kun je punten verzamelen als je iemand in de buurt helpt. Tegenover elk uur hulp staan 6 credits. Credits kun je weer inzetten als je zelf of iemand anders hulp nodig heeft. we helpen

In het buitenland zijn onder meer de volgende lokale en complementaire munten aanwezig:

 • de Brixtol Pound/Bristol Pound: Het beste voorbeeld van een goed werkend lokale complementaire munt is de Bristol Pound. Het volledige loon van de burgemeester wordt uitbetaald in de Bristol Pound en komt volledig terecht in de lokale economie. De lokale economie is ook ingericht op de Bristol Pound met geschikte fysieke en digitale mogelijkheden, voldoende vraag en aanbod, grote bekendheid en binding aan de lokale munt. Sommige gebruikers willen alleen nog maar betalen met de Bristol Pound. 1 Bristol Pound = 1 Sterling Pound. Bristol Pound
 • Berkshares: een lokale munt binnen de regio Massachusettes gedeeld door 400 kleine ondernemers. De munt wordt uitgegeven door drie lokale banken. Versterken van de lokale economie en zelf-organisatie van de gemeenschap is het belangrijkste doel. de Berhshare is inwisselbaar voor dollars. Voor 95 dollar krijg je 100 Berkshares. Berkshares
 • Ithaca Hours: Een tijdsuur munt in New York waarbij elk uur 10 dollar waard is. Ithaca hours munten richten zich op lokale sociale en duurzame economische activiteiten binnen de regio. Er zijn 300 deelnemers binnen dit netwerk. Het netwerk wil zo weinig mogelijk gebruik maken van federal reserve dollars die verbonden zijn aan multinationals en banken. Ithaca hours worden ingezet om sociale en duurzame doelstellingen na te streven. Leningen worden rentevrij verstrekt. Ithaca hours
 • de WIR: De WIR-bank (oprichting 1934) is wereldwijd een van de grootste uitgever van lokale munten. 60.000 van de 300.000 MKB’ers maken in Zwitserland gebruik van de WIR:  Ook kredieten worden deels in de WIR munt verstrekt. De WIR is een echte complementaire munt. Betalingen worden zowel in WIR als Zwitserse Franken gedaan of gemengd (gedeeltelijk WIR/Frank). De WIR is alleen digitaal verkrijgbaar. Er wordt 1% administratiekosten in rekening gebracht. De WIR
 • Sonantes: Complementaire munt in Nantes. Een volledig elektronisch (punten)systeem dat retail en B2B currencies combineert. Het systeem circuleert naast de euro en richt zich op regionale economische ontwikkelingen. In een later stadium kan de munt ingewisseld worden voor euro’s. Qoin heeft de infrastructuur van Sonantes ontwikkeld. Het systeem wordt geimplementeerd door credit municipal de Nantes. De gemeente stimuleert deze regionale munt. Sonantes
 • Sardex: Een lokale online munt in Sardinië die 1 euro waard is. Sardex, Sicanex, Piemex

 

 

Spring naar werkbalk