VERS VAN DE PERS

Uitmuntend nieuws! !single page!

Non-profit organisaties

De meeste non-profit organisaties richten zich op andere waarden dan aandeelhouderswaarde. Zorginstellingen richten zich op het verlenen van kwalitatief goede zorg, woningcorporaties streven naar kwalitatief betaalbare woningen en hulporganisaties verlenen bijstand waar officiële instellingen dat na laten.

Non-profit organisaties zijn vaak afhankelijk van subsidies, donaties of belastingen binnen het euro-systeem. Binnen een lokale munt circulatie komen sociale, duurzame of ondernemende waarde overeen met elkaar. Winst verdwijnt daardoor niet uit de regio, maar wordt ge-investeerd in gemeenschappelijke doelen, in bijvoorbeeld non-profit organisaties. Met een lokale munt worden non-profit organisaties minder afhankelijk van donaties, subsidies of belastingen. Dat moeten non-profit organisaties in de wijken ook wel want de ISV-gelden zijn in 2014 gestopt. Non-profit organisaties moeten kijken naar andere verdienmodellen en zoeken naar koppelingen met lokale initiatieven. In de provincie Groningen zal een deel van de geldelijke inkomsten nog ingezet worden in het herstel va aardbevingsschade en nieuwe economische kansen. Een lokale munt kan daar bij uitstek het middel voor zijn.

Deelnemers, gebruikers en leden van non-profit instellingen kunnen ook betalen of betaald worden met lokale munten. Vrijwilligers en bestuursleden kunnen bijvoorbeeld betaald worden met lokale munten. De Grulden circuleert dan binnen het systeem van non-profit organisaties, maar kan ook als betaalmiddel dienen in andere sectoren binnen de regio. Aan waarde wordt dan een beloning toegekend. Voedsel van supermarkten dat terecht komt bij voedselbanken wordt dan gewaardeerd in Gruldens. De verspreiding van voedselpakketten wordt beloond.

Woningcorporaties kunnen hun budgetten het beste besteden in lokale valuta. Op die manier komen de bestedingen ten goede aan lokale schilders, het wijkbedrijf, lokale zzp’ers en bewoners die zelf mee willen bouwen aan de wijk. Elke Grulden die verdiend wordt binnen de lokale economie blijft in de wijk circuleren.

Spring naar werkbalk