VERS VAN DE PERS

Uitmuntend nieuws! !single page!

Nieuwe geldsystemen?

Na de crisis van 2008 hebben we gemerkt hoe weinig we eigenlijk weten over ons geldsysteem en hoe schadelijk het huidige geldsysteem kan zijn voor onze samenleving. Eigenlijk is het heel raar dat we elke dag betalen met geld, maar we nauwelijks iets weten hoe geld ontstaat, wie het geld schept en beheert en waar geld naar toe gaat.

Op 14 oktober 2015 heeft het burgerinitiatief ons geld (o.m. bekend van de verleiders, George van Houts), ons geldsysteem in de Tweede Kamer ter discussie gesteld.

Burgerinitiatief Ons Geld

Het burgerinitiatief stelt het geld scheppende vermogen van vooral commerciële banken aan de orde. Commerciële banken scheppen geld uit het niets door zoveel mogelijk kredieten te verstrekken aan particulieren en bedrijven. Dit mechanisme wordt nog extra versterkt door het heffen van rente dat als extra element uit het niets geschapen wordt. Op die manier creëer je een enorme luchtbel en een schuld die niet terug te betalen is. Geld wordt grotendeels giraal geschapen met 1 druk op de knop. Daardoor hebben banken een enorme machtspositie in zowel de financiële als de reële economie. Commerciële banken zijn winst gedreven instellingen die vooral aanzetten tot zoveel mogelijke economische groei. Hoe meer verstrekte kredieten hoe groter het winstpotentieel. Dit mechanisme zorgt voor een niet-duurzaam systeem en veroorzaakt enorme ongelijkheid in de maatschappij. In de financiële en reële economie leidt het tot grotere bubbels en depressies. Daarnaast zet het een enorme druk op onze natuurlijke hulpbronnen. Zeker binnen een economie die gebaseerd is op aandeelhouderswaarde en financieel rendement.

Het burgerinitiatief Ons Geld is deels gebaseerd op het idee van Positive Money uit de UK. Positive Money laat goed zien hoe onze maatschappelijke problemen eigenlijk verborgen zitten in ons geldsysteem. Het leidt tot kapitaalaccumulatie (Piketty), maar ook het wegstromen van geld van arme regio’s naar rijke regio’s.

Positive Money

Beide bewegingen streven naar een onafhankelijk niet winst gedreven autonome instelling die controle uitoefent op de financiële geldstromen: een 4de autoriteit. Dat gaat niet om meer of minder regels, maar om betere regels die ten goede komen aan de maatschappij en de burger in plaats van alleen maar winst gedreven multinationals en banken zelf.

Veel mensen voelen zich niet gehoord of vertegenwoordigd door instituties en politici. Je kunt je afvragen hoe dat komt?

Het wordt tijd dat we over andere geldsystemen gaan nadenken die ten goede komt aan de maatschappij en niet aan alleen multinationals en banken. Met een lokale munt proberen we daar een bijdrage aan te leveren.

Spring naar werkbalk