VERS VAN DE PERS

Uitmuntend nieuws! !single page!

Lokaal geld in de praktijk

Bewoners in de wijk ergeren zich aan de bezuinigingen van de gemeente. De groenvoorziening wordt niet meer onderhouden en binnen de gemeente zijn alle mooie tuinen, hofjes vervangen voor goedkope grasveldjes. Binnen de wijken zie je steeds meer bewoners terecht komen in een uitzichtloos bestaan. Mensen vervreemden van de buurt en komen steeds meer alleen te staan. Binnen de wijk is weinig levendigheid en wordt weinig georganiseerd. Lokale ondernemers zijn al een tijdje terug vertrokken uit de wijk. De laatste ondernemers in de wijk kunnen nauwelijks rondkomen. Te weinig omzet.

De gemeente heeft gekozen om te besparen op de groenvoorziening (in dit geval 150.000 euro). De gemeente kan ook het onderhoud laten doen door de bewoners zelf en de 150.000 euro uitbetalen in lokale munten. Bewoners en wijkverenigingen kunnen deze lokale munten uitgeven bij lokale ondernemers, maar ook onderling. Een bewoners kan zijn gereedschap verhuren of zelf werkzaam zijn in de buurt. Het wordt weer zinvol om actief in de buurt te zijn. Bewoners pakken daarbij de regie terug over hun eigen buurt. Geen monotone saaie grasveldjes meer, maar ruimte voor moestuinen, hofjes, pleintjes, speeltuinen naar eigen inzicht en onderhoud. Buurten die nu ook echt zelf door de buurt opgebouwd zijn. De keuzes die gemeenten maken over geld bepalen enerzijds de duurzaamheid en de sociale interactie in de buur. Gemeenten kunnen ook keuzes maken met het soort geld (lokaal geld) waarin ze investeren. De keuze voor het soort geld staat nog geheel in de kinderschoenen bij gemeenten.

  • Je creëert met lokaal geld meerwaarde voor de buurt.
  • De regie ligt bij de bewoners en de lokale ondernemers
  • Er ontstaat meer sociale samenhang doordat bewoners meer interactie hebben binnen de buurt
  • Geld blijft in de buurt (stimulering van circulatie lokaal geld)
  • Lokaal geld geeft zingeving in de buurt. Je bent actief bezig in je eigen buurt

Bewoners in de wijk willen graag hun kapotte spullen laten repareren bij een repair cafe, omdat ze zo besparen op nieuwe en vaak duurdere spullen. Bovendien is het beter voor het milieu als je spullen opnieuw kunt gebruiken. Dan hoef je ze niet weg te gooien bij het afval. Daarnaast is het goed voor de werkgelegenheid in de wijk.

Repair cafés dragen dan bij aan een lokaal geldsysteem. Een kapotte koelkast laat je repareren bij een repair café. Zo hoeft de klant geen nieuwe koelkast te kopen. De klant betaalt met lokaal geld, waardoor hij geen extra uitgaves hoeft te doen in euro’s. Het lokale geld komt ten goede aan het repair café en degene die de koelkast repareert. Met dit lokale geld kan het café bijvoorbeeld weer de huur betalen met lokaal geld aan de gemeente of woningcorporatie. De verhuurder of de woningcorporatie en de reparateur geeft dit geld weer uit aan lokale ondernemers of de lokale groenteboer. Zo blijft het lokale geld circuleren binnen de regio en worden verschillende doelen binnen de wijk behartigd.

Wijken waarin relatief veel bijstandsmoeders, eenoudergezinnen en mensen onder de armoedegrens wonen komen vaak in een negatieve spiraal terecht. De relatief lage bestedingsruimte zorgt voor meer armoede (schuldsanering), meer gebruik van de voedselbank en hulpverlening in de wijk. Dat heeft vaak een negatieve invloed op kinderen. Bewoners schamen zich vaak voor de situatie waarin ze terecht zijn gekomen. Het leidt ook regelmatig tot een ongezond voedselpatroon en psychologische klachten van zowel ouders als kinderen, waardoor bewoners ook niet meer naar hulpverleners toegaan.

Met lokaal geld kun je de bestedingsruimte van lokale kwetsbare groepen vergroten. Bewoners op of onder de armoedegrens worden minder afhankelijk van schulden. Besteden lokaal geld aan gezonde voedselinitiatieven, sportclubs en gezondere leefpatronen. Vaak is er nl. geen geld meer over voor sportclubs, gezond voedsel, cursussen of hobby clubs. Dat heeft een negatieve impact op de sociale samenhang (sociale isolatie) en gezondheid van ouders en kinderen (stress, obesitas etc). Bovendien stijgt de kans op depressies en psychologische hulp. Als je geen toegang tot voorzieningen hebt, kun je niks en wil je op den duur ook niks meer. Door de bestedingsruimte te koppelen aan duurzame, gezonde, sociale projecten maak je de toegang tot activatie, beweging en sociale samenhang groter. Uiteindelijk bespaar je op de indirecte zorgkosten (psychologische, financiële en lichamelijke ondersteuning). Lokale ondernemers, sportclubs, hobbyclubs kunnen via de lokale munt deelnemen en de toegang vergroten voor kwetsbare groepen. Dat kan via korting op het abonnement, maar ook via lokale geldcirculatie. Een bijstandsmoeder wordt oppasmoeder als tegenprestatie ontvangt ze korting of betaald ze het jaarlijkse lidmaatschap met de lokale munt. Als de bestedingsruimte van kwetsbare groepen groter wordt stijgt de omzet van lokale ondernemers of het aantal lidmaatschappen van sportclubs. Het stimuleert het multiplier effect in de wijk.

Voorwaarde is dat er zoveel mogelijk mensen, ondernemingen en organisaties binnen de wijk meedoen aan dit lokale geldsysteem en dat er voldoende geld beschikbaar is. Vertrouwen in en toegang tot dit systeem binnen een gemeenschap is daarbij heel belangrijk.

In Groningen heb je voor kwetsbare groepen nu al wel een stadjerspas. Met deze stadjerspas hebben kwetsbare groepen makkelijker toegang tot voorzieningen via kortingen (theater, bioscoop, zwembad). Aan de ene kant stimuleert dit de activatie van kwetsbare groepen, aan de andere kant staat hier geen tegenprestatie tegenover. Het is geen geld in de vorm van een ruilmiddel. Een vrijwilligersvergoeding is een andere vorm van geld, maar is vaak maar een eenmalige zeer beperkte vergoeding.

About Author: Casper

3 billion years ago it all started in a pool of muck...

Spring naar werkbalk