VERS VAN DE PERS

Uitmuntend nieuws! !single page!

Schuld is het probleem!

Schuld is een vordering op een bepaald tegoed dat niet rechtstreeks betaald is. Het grootste gedeelte van het geld is dus schuld omdat geld gecreëerd wordt door middel van kredietverstrekking. Een krediet is een zeker kapitaal (vaak geld) dat verstrekt wordt met de toezegging op termijn weer terug betaald wordt. Krediet is een soort lening tussen schuldeiser en schuldenaar.

Schuld en krediet is dus eigenlijk een soort I Ow You (I.O.W.). De grootste schulden worden gecreëerd door banken door het uitgeven van kredieten en financiele producten. De banken hebben daar ook belang bij. Overheden maken ook schulden. Bijna alle overheden geven wereldwijd meer uit dan dat er geld binnenkomt en lenen dit geld van banken. Daarmee neemt de staatsschuld toe. Zo heeft de VS al bijna een staatsschuld van 20.000 miljard dollar. De private schulden tussen banken en particulieren is nog velen malen groter. Particulieren lenen consumptief krediet voor huizen (hypotheken), auto’s en andere consumptieve goederen. Overheden en particulieren betalen daar ook een prijs voor: rente. Het verschil in rente is  naast het verlenen van service en de verkoop van financiële producten het verdienmodel van de banken. De banken hebben er dus baat bij om schulden te maken.

Schuld is niet per definitie een negatief middel. Zonder schuld kunnen we heel veel zaken niet regelen. Als je alle schuld zou wegstrepen of aflossen hou je geen geld over om met elkaar economische transacties te doen. De economie zou dan niet bestaan. Schuld is dus niet per se een probleem, het is een middel. Je wil bestedingen of investeringen doen waarvoor je nu nog geen financiële middelen  hebt. Je verwacht in de toekomst deze middelen wel te krijgen en daarmee los je je schuld met rente af. Een huis, auto, of studie zullen de meeste mensen niet in een keer kunnen betalen. Door een schuld aan te gaan kun je nu wel over deze middelen beschikken en betaal je de schuld (financiele afspraak) later af.

Schuld wordt een probleem als je op de afgesproken aflossingsperiode niet beschikt over voldoende financiële middelen. In de huidige samenleving zie je dat steeds meer mensen de hypotheek niet kunnen aflossen (huizen staan onder water), hoge schulden aangaan of onvoldoende inkomen vergaren om schulden af te lossen. Onze economie is een problematische schuldeneconomie geworden. Waarbij mensen zoals jij en ik, maar ook overheden schuldslaven van banken zijn geworden.

De schuldenproblematiek is vooral in de jaren ’90 enorm toegenomen omdat we massaal geld zijn gaan lenen voor hypotheken en consumptief krediet (creditcards) voor auto’s, uitgaan, reisjes, diner’s, webshops etc. De schuldeneconomie werd gelinkt aan een consumptieve economie. Maar met alleen consumptie kun je je schulden niet terugbetalen. We dachten dat we ons uit de crisis konden kopen, maar dat is slechts een korte termijn illusie geweest. Schulden kun je nl. alleen terugbetalen als daar een inkomende geldstroom uit productie tegenover staat. Consumptie kan daaraan wel bijdragen (vraag), maar als de massaproductie slechts voor enkelen beschikbaar wordt door automatisering en robotisering, zullen alleen de mensen die een vaste geldstroom genereren (productie leveren) in staat zijn om schulden terug te betalen. Dat is ook de reden waarom overheden moeilijk schulden terug kan betalen. De overheid is in de jaren ’90 sterk in geslonken en geprivatiseerd en genereert daardoor minder productie. Steeds meer mensen kunnen niet meer mee doen in de economie, terwijl ze wel stijgende vaste lasten hebben of vast zitten aan hoge hypotheeklasten. Voor veel mensen zijn schulden echt een probleem geworden waar ze dagelijks letterlijk hoofdpijn van krijgen.

Het probleem van schuld wordt nog erger gemaakt door rente. Rente is de prijs die je betaald om een schuld aan te gaan. Rente is een exponentieel middel. Dat betekent dat naarmate je langer leent je meer rente betaalt (rente op rente). Bij een gemiddelde huizenprijs betaal je al snel 2 keer zo veel rente als de totale aanschafprijs van je huis over 30 jaar. Rente vergroot de schuld en de problemen voor mensen met een problematische schuld. Op dit moment is de rente uitzonderlijk laag. Het probleem kan dus alleen maar erger worden.

 

About Author: Casper

3 billion years ago it all started in a pool of muck...

Spring naar werkbalk