VERS VAN DE PERS

Uitmuntend nieuws! !single page!

Gemeenten

Gemeente kunnen een grote rol spelen als aanjager van grote projecten in lokale valuta. Dat is vooral in het belang van gemeenten. Lokaal geld blijft nl. in de regio circuleren. Het versterkt lokaal ondernemerschap, activeert mensen, buurten en wijken.  Een lokale munt versterkt de binding in de buurt of wijk. Gemeenschappen zoeken het vertrouwen op in elkaar, handelen onderling waardoor het aantal sociale interacties toeneemt in de wijk.

Gemeente kunnen bijvoorbeeld een keuze maken om het groenonderhoud uit te besteden aan de wijk zelf (wijkbewoners). Het geld dat de gemeente hier mee bespaard kan omgezet worden in Gruldens aan wijkbewoners. Wijkbewoners geven dit geld weer uit binnen de wijk of stad, waardoor Gruldens circuleren binnen de regio en investeringen in de regio op gang komen. Elke Grulden die niet meteen uitgegeven wordt kan op termijn geinvesteerd worden in speeltuinen, nieuwe moestuinen, onderhoud buurthuis etc. Hierdoor ontstaat er een multiplier effect. Dat ontstaat vooral doordat lokaal geld niet de regio uitstroomt.

Als gemeenten echt de eigen economische structuur willen versterken zijn ze gebaat bij een lokale munt die verdiend wordt en circuleert binnen de eigen regionale economie. Het voordeel is dat communities en de gemeente zelf mee denken in wat voor economie zij willen investeren. Het gaat niet alleen meer om aandeelhouderswaarde en financieel rendement, maar ook om waarden die belangrijk zijn voor de gemeenschap of stad, zoals zelf regie, ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid en sociale waarden.

Zo kan het in veel gevallen efficiënter zijn om subsidies uit te keren in lokale valuta. Daardoor stroomt het uitgekeerde subsidie geld niet de regio uit, maar zit het in werkkapitaal, lokale investeringen of lokale betalingen van wijkbewoners en lokale ondernemers, wijkbedrijven, zzp’ers, part-timers, stichtingen en verenigingen.

 

 

Spring naar werkbalk