FAQ

Frequently Asked Questions

Wat zijn waarden?

Wat zijn waarden eigenlijk? Waarden zijn idealen en motieven die in de samenleving nastrevenswaardig zijn. Waarden zijn opvattingen die wenselijk zijn. Voor aandeelhouders is aandeelhouderswaarde (dividend/winst) bijvoorbeeld een belangrijk motief om aandelen te kopen. Maar er zijn veel meer waarden. Stichting de Munterij streeft juist naar hele andere waarden. Waarden waarbij het gaat om collectieve waarden. Dat betekent dat het niet alleen maar moet gaan om winst of financieel rendement, maar ook om sociale en ecologische waarden. Een te eenzijdige visie op financiële waarde kan afbreuk doen aan ecologische en sociale waarden. Stichting de Munterij vindt dat een te eenzijdige visie op onze samenleving. Bovendien kunnen ecologische en sociale waarden de financiële waarden versterken. Duurzame waarden kunnen bijdragen aan kostenbesparingen en sociale waarden zorgt voor minder uitsluiting en een grotere deelname aan de samenleving. Meer handen maakt het werk lichter.

Spring naar werkbalk