FAQ

Frequently Asked Questions

Hoe zit het met de omzetbelasting (BTW)?

Ook krijg ik wel eens de vraag hoe het zit met belastingen (omzetbelasting). Omdat het nu nog om kleine bedragen gaat, kunnen mensen denken dat het niet belastingplichtig is.

>> Of je omzetbelasting moet afdragen of kan terugvragen heeft niets met de grootte van de bedragen te maken. Maar of je als ondernemer gezien wordt door de belastingdienst. Als je ondernemer bent volgens de Belastingdienst (en je hebt een BTW nummer) en je valt onder het BTW-regime (maandelijks of per kwartaal betalen en terugvragen) moet je gewoon BTW factureren en terugvragen in zowel in de Euro economie als in het circuit. Dit is geen probleem daar de termijn-euro dezelfde waarde heeft als de EURO. Dus alle rekenkundige operaties zijn hetzelfde. Je zult alleen in je boekhouding duidelijk moeten zijn in munteenheid van je transacties. En ja alle betalingen aan de belastingdienst zijn in EURO’s. Dat is de enige munt waarmee je je belasting mag betalen.

>> Ergo: een consument die zomaar wat producten maakt en verhandelt of bijv. een ICT ondernemer die in zijn vrije tijd de haren knipt van zijn buren zijn volgens de belastingdienst GEEN ondernemers maar particulieren en hoeven over hun handel geen BTW af te dragen (en kunnen dit dus ook niet terugvragen)

>> De vraag is dus eigenlijk: wanneer kun je als ondernemer aangemerkt worden
Voor de inkomstenbelasting
Voor de omzetbelasting

>> Je moet in ieder geval zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefenen (geen activiteiten die zich afspelen binnen de hobby- en/of familiesfeer), een rechtsvorm hebben en een BTW nummer en NIEt onder de kleine ondernemersregeling vallen.

Spring naar werkbalk