FAQ

Frequently Asked Questions

Hoe wordt de termijn van de termijn euro bepaald?

De ‘termijn’ van de ‘termijn-euro’ bepaalt hoelang het geld in de regio circuleert voordat het buiten de regio uitgegeven kan worden of dat er EURO’s voor worden teruggekocht.

De lengte van lokale circulatie wordt bepaald door de termijn (dat is letterlijk een ‘teller’ die aftelt op je Grulden rekening), en die wordt bepaald op het moment dat het geld in omloop komt. Dat kan op twee manieren gebeuren: als het gekocht wordt met euro’s (dan kiezen we simpelweg een aantal dagen waarvan we denken ‘daar zal een bedrijf geen bezwaar tegen hebben als ze na maximaal dat aantal dagen het lokale geld voor euro’s kan wisselen, als het ze niet lukt te besteden. We starten met een standaard van 90 dagen. Als de bestedingsmogelijkheden binnen het Grulden circuit groter worden kunnen we dit verlengen naar 120 dagen en verder); of als het in omloop komt als krediet (gedekt door waardecreatie van bedrijf): dan is de termijn precies zo lang als de looptijd van de lening voor het bedrijf. Als het bedrijf de lening heeft afbetaald kunnen wij immers met zekerheid zeggen dat we de noodzakelijke euro’s voor de dekking hebben, dus dan mag het lokale geld dat voor dat krediet verstrekt werd ook bij ons weer ingewisseld worden voor euro’s, als het bedrijf dat ze op dat moment heeft dat wil.

Dit betekent dus dat in het begin de looptijden van de MKB kredieten kort zijn (90 dagen), en dat we, voorlopig (er is immers niet heel veel vraag naar een lening met zo’n korte looptijd) een euro-fonds aanleggen dat na 90 dagen aangesproken kan worden, en dat weer aangevuld wordt als de kredietnemer zijn krediet afbetaalt.

Zo kunnen langere looptijden gerealiseerd worden. Dat fonds (in jargon heet dit een liquiditeitsfonds), daar zijn we mee bezig. Eventuele euro-donaties kunnen hier ook goed voor gebruikt worden. Zodra er meer bestedingsmogelijkheden komen wordt dit stap-voor-stap overbodig, want dan kunnen we de termijnen ook langer dan 90 dagen maken.

Spring naar werkbalk