FAQ

Frequently Asked Questions

Wat betekent gebiedsgericht werken en meer zeggenschap in de buurt?

Gemeenten gebruiken steeds vaker de term ‘gebiedsgericht werken’, maar wat betekent dat eigenlijk? Met gebiedsgericht werken willen gemeenten steeds meer zeggenschap en bevoegdheden overdragen aan bewoners. Het is een soort van maximale decentralisering. Dat betekent dat bewoners bijvoorbeeld zelf gaan over buurt- en wijkbudgetten. Bewoners krijgen meer zeggenschap over hun eigen wijk.

Gebiedsgericht werken is ook een van de pijlers van de gemeente Groningen.

https://gemeente.groningen.nl/actueel/nieuws-gemeenteraad/ruimte-voor-experimenten-voor-zeggenschap-in-de-wijk

Gemeentelijke plannen over wijken worden samen met de wijkbewoners gemaakt. De wijkwethouders werken samen met de gebiedsteams. Dat betekent dat wijkteams en bewoners waarschijnlijk ook meer verantwoordelijkheid krijgen.

Het gebiedsgericht werken past uitstekend bij een decentrale regionale munt. Als je een deel van het wijkbudget uitkeert in lokale munten blijft het geld ook in de stad en wijk. Dan kun je ook daadwerkelijk op meerdere keren waarde toevoegen aan de wijk. Dat betekent ook dat buurtbewoners ook echt kunnen stemmen met de portemonnee.

Spring naar werkbalk