VERS VAN DE PERS

Uitmuntend nieuws! !single page!

Energiecoöperaties en energiekoepels

In Nederland zijn er meer dan 300 energiecoöperaties actief. Samen met de buren kun je nu vaak binnen een bepaalde postcode samen duurzame energie opwekken. In Groningen heb je ook verschillende energiecoöperaties. Grunneger Power is een van de bekendste energiecoöperaties die stroom levert aan Groningers door Groningers. Winsten worden weer opnieuw in de regio geïnvesteerd in duurzame projecten in de buurt.

Dit is een circulair verdienmodel.  De Groningse Gulden versterkt dit circulaire verdienmodel. Niet alleen de winsten stromen terug in de regio, maar alle toegevoegde waarden blijven in de regio.

Lokale energiecoöperaties kunnen de lokale en regionale economie extra stimuleren door te betalen met een lokale munt. De Grulden richt zich net als vele lokale energiecoöperaties op een circulaire duurzaam verdienmodel binnen een community: ‘samen maken we de buurt’. Net zoals energie worden de geldstromen opgewekt door en voor de buurt.

Hoe kunnen energiecoöperaties en energiekoepels deelnemen aan een lokaal geldsysteem?

Energiecoöperaties kunnen een deel van de inkomsten en subsidies (van vaak gemeenten) direct omzetten in lokale valuta (Gruldens). Dat betekent dat deze valuta rechtstreeks in de lokale of regionale economie terecht komt. De kans is groot dat een ondernemer die lid is van een energiecoöperaties deze munt terugziet in zijn onderneming.

Energiebedrijven en ook energiecoöperaties kunnen relatief stabiele rendementen halen uit duurzame investeringen. Deze dividenden kunnen deels uitgekeerd worden in lokale valuta die terecht komen bij vooral sociale duurzame projecten. Ook kunnen obligaties, deelnemingen of aandelen verrekend worden in lokale valuta.

Onderhoudskosten en dienstverlening kunnen deels worden verrekend in lokale valuta. Zo blijft werkgelegenheid geborgd in de regio. Onderhoud en dienstverlening vindt bijvoorbeeld plaats door lokaal opgeleide werknemers die het verdiende inkomen besteden in de lokale economie.

Het mogelijk maken van een duurzaam investeringsfonds geborgen in de regionale economie. Investeringen komen dan rechtstreeks ten goede aan de leefomgeving en de lokale economie. Wijkverenigingen, buurtraden en dorpsverenigingen kunnen daarin een sturende rol spelen door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Op die manier verbindt lokaal geld verschillende lokale investeringen. Energieopbrengsten komen direct terug in het buurthuis, slimme meters, biologische teelt, of de thuiszorg.

 

Spring naar werkbalk