VERS VAN DE PERS

Uitmuntend nieuws! !single page!

Eigen Waarden

Naast omzet, klantenbinding en een goed draaiende lokale economie zijn waarden voor zowel klanten als producten essentieel. Consumenten kopen producten en diensten bij producenten die dezelfde waarden met elkaar delen.

Met de Grulden bieden we een alternatief aan voor een economie die alleen gebaseerd is op aandeelhouderswaarde, financieel rendement en rente. Deze waarden komen niet ten goede aan bewoners en lokale ondernemers. De financiële sector buit de reële economie uit met financiële middelen waar geen fysiek tastbare producten tegenover staan. Banken en financiële instellingen produceren geen reële fysieke producten.

De Grulden is juist een rentevrije munt waarbij reële tastbare producten en diensten uitgewisseld wordt. Binnen de Noordelijke community kiezen we bewust voor duurzame lokale producten en diensten. Iedereen binnen de community moet kunnen deelnemen aan de lokale economie. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om waarde op een duurzame manier toe te kunnen voegen aan de economie zonder dat deze waarden afgeroomd worden door banken of andere financiële instellingen.

Iedereen moet kunnen deelnemen aan een samenleving waarbij we economische, ecologische en sociale waarden met elkaar kunnen delen. Een samenleving en economie waaraan iedereen kan meedoen is uiteindelijk meer weerbaar en zelfredzaam en minder afhankelijk van financiële risico’s van buitenaf.

Spring naar werkbalk