VERS VAN DE PERS

Uitmuntend nieuws! !single page!

Een wereld in transitie

Veel regels, wetten en systemen zijn eigenlijk schrikbarend oud en voldoen niet meer aan de huidige tijd. Deze wetten zijn grotendeels in de 19de en 20ste eeuw ontstaan uit de 4 grote stromingen: het liberalisme, het socialisme,  de confessionele partijen en het nationalisme.

De industriële revolutie en de Franse Revolutie maakte een definitief einde aan het middeleeuwse feodale stelsel (absolute macht koningshuis), maar zorgde ook voor grote maatschappelijke en economische verschillen tussen arbeiders (socialistische stroming),  kapitalisten (liberale stroming) en anti-revolutionairen (confessionele partijen). Nieuwe staten werden vastgelegd tijdens het Congres van Wenen (1815). Het nationalisme werd aangewakkerd om de modernisering van staten en de binding van volkeren te bevorderen. Het leidde uiteindelijk tot 2 wereldwijde oorlogen waaruit de VS overbleef als economische en politieke wereldleider met de Sovjet-Unie als nieuwe tegenstander. Frankrijk en Engeland waren verzwakt, het Ottomaanse Rijk was in de WO I al ingestort. Het einde van WO II zorgde internationaal voor nieuwe machtsverhoudingen en supranationale samenwerkingen. Aan de andere kant bleven politieke partijen vasthouden aan de politieke ideologie binnen een sterk verzuilde samenleving.

Na de WO II zijn veel wetten in een top down structuur bedacht vanuit het maakbaarheidsprincipe. Wederopbouw (woningbouw) en economische programma’s (werkgelegenheid) werden sterk door de overheid gestuurd. Overheidsbestedingen versterkte economische groei (Keynesiaans model). De belangrijkste munten werden gekoppeld aan de dollar (Amerikaanse hegemonie). Tot de jaren ’80 bepaalde vooral de overheid met vele wetten en regels wat goed voor u was. Na de jaren ’80  bepaalde de markt het beleid (Friedman, Thatcherism, Fukuyama etc.). Privatisering en deregulering waren de uitgangspunten binnen het neoliberalisme. Alles wat de markt doet is goed, alles wat de overheid doet is slecht. In 2008 kreeg de hele wereld te maken met een financiële en economische crisis. Banken vielen om door kredieten en hypotheken die niet meer terugbetaald konden worden. Door deregulering werden er bijna blanco kredieten en hypotheken verstrekt. Zolang de overheid zich er niet mee bemoeid stijgen huizenprijzen en groeit de economie altijd, was het mantra.

De crisis van 2008 laat zien dat eigenlijk geen enkel systeem perfect is. Het absolutisme is afgeschaft (Franse Revolutie). Het nationalisme heeft geleid tot wereldoorlogen. Het socialisme (communisme) is in 1989 ingestort en het neoliberalisme leidt tot extreme ongelijke verdeling van kapitaal en inkomen (Piketty)  wereldwijde crises (2008), enorme financiële economie (kredieten, hypotheken en financiële producten) en ongebreidelde milieuvervuiling (CO2, Methaan, plastic soup etc.).

Dat betekent dat we moeten nadenken over een nieuw of ander systeem. Een systeem dat past in onze tijd, maar ook de toekomst van onze volgende generaties niet beperkt of vernietigd. We zitten al een tijdje in een overgangsperiode. Een periode die startte vanuit de industriële revolutie met het modernisme (grootschaligheid, verzuiling, productie, zo laag mogelijke kosten, efficiency, voorspelbaarheid, industrialisme) naar het postmodernisme (individualisme, consumptie, chaos, verschillende stromingen, meningen naast elkaar, onduidelijkheid, onvoorspelbaarheid, diffuus) naar een nieuwe stroming: post-postmodernisme.

Een stroming die nog deels ingevuld moet worden met nieuwe waarden. Waarden die meer samenvallen met duurzaamheid, nieuwe technologieën, ICT, lokaal en globaal (glocaal), een andere vorm van consumptie, multinationals versus lokale ondernemingen, maatschappelijk verantwoord ondernemen of aandeelhouderswaarde.  Een stroming die grotendeels nog zoekende is. Maar een stroming die af wil van wetten, normen en waarden die niet meer werken in deze tijd.

De zoektocht naar een nieuw geldsysteem waarin de Grulden deel van uit maakt, past binnen deze nieuwe stroming. We weten dat de huidige stromingen, wetten en regels met de bijbehorende ideologie niet meer van toepassing zijn op nu en de toekomst. De wereld verandert snel en de politiek hobbelt daar maar een beetje achteraan. Met de Grulden willen we een samenleving mogelijk maken die past in deze tijd waarin iedereen kan deelnemen en waar we voorbij gaan aan wetten die niet meer relevant zijn. De Grulden beweegt mee met de tijd waarin we leven, waar wetten en regelgeving vaak nog in beton gegoten zijn. Experimenteren met het basisinkomen en met lokaal geld in de regio zijn daar goede voorbeelden van. Maar ook de opvatting over werk en de verdeling van werk in een samenleving.

Een zoektocht naar een nieuw geldsysteem en nieuwe opvattingen gaat gepaard met innovatie en nieuwe technologie. De industriële revolutie, het modernisme en het postmodernisme hangt samen met respectievelijk de stoommachine, de verbrandingsmotor (olie, steenkolen) en de komst van het internet (nieuwe communicatiemiddelen). Binnen het geldsysteem zien we ook de toepassing van nieuwe technologieën. Mensen betalen steeds meer digitaal (betaalpas, creditcard of overschrijvingen via de app of computer)  en steeds minder chartaal (munten en bankbiljetten). Dat is aan de ene kant lekker makkelijk. Aan de andere verliezen we ook meer bewustzijn van hoe geld nu eigenlijk werkt. 97% van het geld wordt nu digitaal gecreëerd uit een computer en bestaat uit schuld. Schulden die we steeds minder terug kunnen betalen omdat diezelfde computers, robots en digitale technologie het huidige werkt overneemt. Voor een grote groep mensen komt er dus steeds minder werk en inkomen beschikbaar, terwijl de schulden wel toenemen.

 

Spring naar werkbalk