VERS VAN DE PERS

Uitmuntend nieuws! !single page!

De Munterij

Stichting de Munterij maakt de circulatie van lokaal geld in de regio mogelijk. De Stichting geeft Gruldens uit en beheert de lokale geld voorraad in Gruldens. Elke Grulden wordt gedekt door de Euro. De Stichting beheert en bewaakt de sociale, duurzame en ondernemende doelstellingen van de munt. De Munterij bestaat uit een uitvoerend orgaan (gebruikers van de munt en werkgroepen), een denktank (sympathisanten, geïnteresseerden, belanghebbenden) en een bestuur.

Bestuur

Binnen de Stichting de Munterij verzorgen we de circulatie van lokaal geld. Het bestuur gaat over de richtlijnen en voorwaarden waaraan bedrijven en bewoners kunnen deelnemen. De Munterij streeft naar een duurzame, sociale en lokale economie. Deelnemende bedrijven moeten zich daar wel in kunnen vinden en deze waarden ondersteunen.

Denktank

Binnen een denktank bespreken we het belang van een lokale economie voor de samenleving. In deze denktank kunnen belanghebbenden, geïnteresseerden, vrije denkers discussiëren, filosoferen en ideeën uitwisselen over het belang van een lokale economie en een lokale munt voor de samenleving.

Werkgroepen

In de werkgroepen zitten de netwerkers, de verbinders en deelnemers, mensen die de wijk en buurt goed kennen en praktisch ingesteld zijn. Werkgroepen zetten de stap van idee naar uitvoering in de eigen wijk of buurt. Binnen een werkgroep kun je bijvoorbeeld daadwerkelijk vraag en aanbod bij elkaar brengen in de wijk of binnen de stad en provincie Groningen.

Publieke – private partijen

Lokaal geld kan ook interessant zijn voor publiek – private instellingen. Woningcorporaties die projecten gedeeltelijk financieren in Gruldens zien de investeringen terugkomen in de wijk, het geld blijft ook in de regio circuleren. Daarmee investeer je niet alleen in het project, maar in de gehele lokale economie: de ZZP’er, de schilder die nu thuis zit, of het lokale bouwbedrijf. Publieke partijen kunnen hierin het verschil maken omdat het budget vaak groter is dan individuele deelnemers. Publieke en private partijen die betalen met lokaal geld investeren tegelijkertijd in de eigen economie en de koopkracht. Daar zit een wederzijds positief win win effect in. Werknemers hebben meer te besteden, deze bestedingen komen ten goede aan lokale ondernemers. Publieke partijen hoeven minder uitkeringen te verstrekken.

About Author: Casper

3 billion years ago it all started in a pool of muck...

Spring naar werkbalk