VERS VAN DE PERS

Uitmuntend nieuws! !single page!

Cyclos Software

Cyclos is een zeer veilig betaalplatform, waarmee gebruikers betalingen kunnen doen via internet, met betaalpasjes, sms en andere mobiele toepassingen zoals apps. Cyclos wordt gebruikt voor gewoon geld, maar ook voor alternatief geld.

Cyclos kan miljoenen gebruikers aan en biedt veel mogelijkheden om geld een ander karakter te geven. Het is de sleutel tot STRO’s alternatieven voor geld.

Images are currently not displayed in this newsletter, please adjust your mail settings.

Bekijk de DEMO: demo.cyclos.org

Cyclos verdient aan commerciële toepassingen en is gratis voor initiatieven met een sociale doelstelling. In 2014 ontving Cyclos de E-Pay Innovation Award van de betaalindustrie en Gates Foundation.

Cyclos is en biedt:

  1. software waarmee je een internet-bank kunt runnen;
  2. een marktplaats waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten;
  3. de mogelijkheid geld dienstbaar te maken voor groepen gebruikers. Dat kunnen bijvoorbeeld regio’s zijn, waarbij transacties met rekeninghouders buiten de regio wel of niet mogelijk zijn, zodat een kleine importheffing al kan zorgen voor een levendige en circulaire lokale economie;
  4. de mogelijkheid aan groepen gebruikers specifieke regels op te leggen. Hierdoor wordt krediet mogelijk op basis van samenwerking tussen kredietnemer en leverancier;
  5. software die niet alleen het saldo op de rekeningen bijhoudt, maar daarnaast ook aangeeft hoe lang het nog duurt voordat de euro’s beschikbaar komen om dat lokale geld op te kopen. Daarmee wordt de periode ingesteld die gewenst is om de koopkracht in de regio te houden.
  6. de mogelijkheid om te volgen hoeveel dagen geld op een bepaalde rekening nog te gaan heeft. Op basis hiervan is ook rentevrij krediet mogelijk;
  7. een zo veilig mogelijke betaalomgeving met een architectuur waarin kosten van de administratie en transacties zo laag mogelijk gehouden worden.

Meer over Cyclos: kijk hier

Honderden projecten wereldwijd gebruiken Cyclos, zoals bijvoorbeeld:

Voor de de volledige lijst van alle Cyclos gebruikers, zie hier

Cyclos wordt mede gefinancierd door Stichting DOEN.

About Author: Casper

3 billion years ago it all started in a pool of muck...

Spring naar werkbalk