VERS VAN DE PERS

Uitmuntend nieuws! !single page!

Bijstandgerechtigden

Momenteel mogen mensen in de bijstand nauwelijks iets bijverdienen omdat bijverdienen leidt tot verdringing in de euro economie. Op die manier kunnen bijstandsgerechtigden zich nauwelijks ontplooien en leidt het tot een zeer inactief, zin- en uitzichtloos bestaan. De talenten van mensen worden niet ingezet. Dat is zonde van het talent en verspilling van menselijk kapitaal.

Op dit moment wordt er ook geëxperimenteerd met de bijstand. Moeten we een basisinkomen garanderen voor iedereen of moeten we flexibeler omgaan met de bijstand. De nadruk op strikte controle verschuift naar een meer participerende rol van bijstandsgerechtigden in de economie zonder dwang, strikte regels en overmatige controles. Jarenlang is gedacht dat we mensen in de bijstand gewoon strenger moeten aanpakken. Bijstandsgerechtigden waren per definitie lui en niet gemotiveerd. Dat idee verandert. De werkloosheid heeft betrekking op iedereen. Iedereen met een goede baan heeft het risico om in de bijstand te komen. Grote gemeenten zien maar weinig mensen weer zomaar uit de bijstand komen. Door bezuinigingen en robotisering is er onvoldoende werk voor iedereen. Dat betekent dat we anders naar (betaald) werk en beloning moeten kijken. Werk is er namelijk wel alleen wordt het steeds meer uitbesteed aan vrijwilligers, werkervaringsplaatsen, participatiebanen, stagiaires etc. Hierdoor verdeel je de maatschappij in mensen met een betaalde baan en mensen zonder werk of een onbetaalde baan. Dat kun je oplossen met een andere inkomens en vermogensverdeling. Je kunt ook onbetaald werk gewoon weer belonen.

De gemeente Groningen experimenteert via bijstand op maat  met de sociale zekerheid. De Grulden daar zou daar een mooie rol in kunnen spelen. Je kunt bijstandsgerechtigden deels een basisinkomen verstrekken en daarnaast ruimte geven om onbeperkt bij te verdienen in Gruldens. Alle extra inkomsten in Gruldens komen ten goede aan de eigen regio. Op deze manier betrek je bijstandsgerechtigden bij de maatschappij. Bijverdienen wordt beloond in Gruldens. Het is een actieve opstelling naar bijstandsgerechtigden in plaats van een passieve controlerende houding.

Spring naar werkbalk