VERS VAN DE PERS

Uitmuntend nieuws! !single page!

Bevrijd ons van Rente!

Rente is een vergoeding die wordt verkregen door het uitlenen van geld. Geld uitlenen kan gepaard gaan met risico’s. Mensen die geld lenen zullen niet altijd hun lening op tijd kunnen terug betalen. Rente kan daarin een buffer creëren. Rente is enerzijds een vergoeding voor die risico’s. Het is aan de kredietverstrekker om te bepalen hoe die risico’s ingeschat worden (ondernemersrisico).

Rente heeft ook een andere component: winst. De marge op rente (verschil lenen van geld en uitlenen van geld) vormt een belangrijke winst component voor de bank. Banken maken daar op grootschalige wijze misbruik van. Het verschil in rente tussen het uitlenen van geld door banken en het lenen van geld door banken (deposito’s) is heel groot, terwijl banken op bijvoorbeeld hypotheken nauwelijks risico’s lopen.

Bovendien creëren banken geld uit het niets door kredietverstrekking. Banken hebben dus een belang bij het verstrekken van veel kredieten want dat levert steeds het verschil in rente op en dus veel winst. In Nederland wordt het bankenlandschap ook nog eens bepaald door een klein aantal zeer grote banken. Er is weinig concurrentie waardoor banken hogere rentes kunnen hanteren. Omdat de banken zo groot zijn kunnen ze ook niet failliet gaan want dan verdampt het geld van spaarders en beleggers boven de 100.000 euro (deposito garantiestelsel).

Door dit systeem hebben banken heel veel macht over de economie en samenleving. Rente is daarin een belangrijk sturend element. Hoge rentes zetten een rem op economische groei. Lage rentes stimuleren economische groei, want geld lenen voor investeringen wordt relatief goedkoop. We leven nu in een tijd waarin de rente heel laag is en de economische groei ook heel laag is. Het rente instrument werkt niet.

Rente heeft ook nog een andere eigenschap. Rente zorgt voor een economische groei dwang. Rente verplicht de reële economie om productie en winst te generen voor de financiële sector. Dat legt een extra druk op onze grondstoffen, arbeid en ondernemerschap om financieel rendement door te sluizen naar de financiële economie. Rente is een dwangmiddel geworden. Kun je niet aan je renteverplichtingen doen als bedrijf of hypotheeknemer dan wordt er een claim gelegd op jouw bezit. Je bent daarnaast verplicht om je mondiale voetafdruk te vergroten. Het is een verplichting op economische groei.

De financiele sector zet met oneindige kredietverstrekking via rente de reele economie aan tot oneindige reele economische groei. Terwijl wij in een wereld leven met eindige grondstoffen, beperkte hoeveelheid arbeid en materiaal. Een economie gebaseerd op rente en oneindige geldcreatie zal ergens een keer instorten omdat we leven in een wereld met eindige grondstoffen.

About Author: Casper

3 billion years ago it all started in a pool of muck...

Spring naar werkbalk