ANTWOORDEN

op veelgestelde vragen

Wat betekent gebiedsgericht werken en meer zeggenschap in de buurt?

Gemeenten gebruiken steeds vaker de term ‘gebiedsgericht werken’, maar wat betekent dat eigenlijk? Met gebiedsgericht werken willen gemeenten steeds meer zeggenschap en bevoegdheden overdragen aan bewoners. Het is een soort van maximale decentralisering. Dat betekent dat bewoners bijvoorbeeld zelf gaan over buurt- en wijkbudgetten. Bewoners krijgen meer zeggenschap over hun eigen wijk.

Gebiedsgericht werken is ook een van de pijlers van de gemeente Groningen.

https://gemeente.groningen.nl/actueel/nieuws-gemeenteraad/ruimte-voor-experimenten-voor-zeggenschap-in-de-wijk

Gemeentelijke plannen over wijken worden samen met de wijkbewoners gemaakt. De wijkwethouders werken samen met de gebiedsteams. Dat betekent dat wijkteams en bewoners waarschijnlijk ook meer verantwoordelijkheid krijgen.

Het gebiedsgericht werken past uitstekend bij een decentrale regionale munt. Als je een deel van het wijkbudget uitkeert in lokale munten blijft het geld ook in de stad en wijk. Dan kun je ook daadwerkelijk op meerdere keren waarde toevoegen aan de wijk. Dat betekent ook dat buurtbewoners ook echt kunnen stemmen met de portemonnee.

Hoe wordt de termijn van de termijn euro bepaald?

De ‘termijn’ van de ‘termijn-euro’ bepaalt hoelang het geld in de regio circuleert voordat het buiten de regio uitgegeven kan worden of dat er EURO’s voor worden teruggekocht.

De lengte van lokale circulatie wordt bepaald door de termijn (dat is letterlijk een ‘teller’ die aftelt op je Grulden rekening), en die wordt bepaald op het moment dat het geld in omloop komt. Dat kan op twee manieren gebeuren: als het gekocht wordt met euro’s (dan kiezen we simpelweg een aantal dagen waarvan we denken ‘daar zal een bedrijf geen bezwaar tegen hebben als ze na maximaal dat aantal dagen het lokale geld voor euro’s kan wisselen, als het ze niet lukt te besteden. We starten met een standaard van 90 dagen. Als de bestedingsmogelijkheden binnen het Grulden circuit groter worden kunnen we dit verlengen naar 120 dagen en verder); of als het in omloop komt als krediet (gedekt door waardecreatie van bedrijf): dan is de termijn precies zo lang als de looptijd van de lening voor het bedrijf. Als het bedrijf de lening heeft afbetaald kunnen wij immers met zekerheid zeggen dat we de noodzakelijke euro’s voor de dekking hebben, dus dan mag het lokale geld dat voor dat krediet verstrekt werd ook bij ons weer ingewisseld worden voor euro’s, als het bedrijf dat ze op dat moment heeft dat wil.

Dit betekent dus dat in het begin de looptijden van de MKB kredieten kort zijn (90 dagen), en dat we, voorlopig (er is immers niet heel veel vraag naar een lening met zo’n korte looptijd) een euro-fonds aanleggen dat na 90 dagen aangesproken kan worden, en dat weer aangevuld wordt als de kredietnemer zijn krediet afbetaalt.

Zo kunnen langere looptijden gerealiseerd worden. Dat fonds (in jargon heet dit een liquiditeitsfonds), daar zijn we mee bezig. Eventuele euro-donaties kunnen hier ook goed voor gebruikt worden. Zodra er meer bestedingsmogelijkheden komen wordt dit stap-voor-stap overbodig, want dan kunnen we de termijnen ook langer dan 90 dagen maken.

Is werken voor lokaal geld niet zwart werken?

Ik zit hier een beetje met de relatie tussen bijverdienen en zwart werken en niet zwart werken. Daar zit een grijs gebied met lokaal geld.?

>> Lokaal geld heeft dus helemaal niets met wit/zwart of grijs te maken. Het is een munteenheid/rekeneenheid. Dus zolang je alles volgens de regels van de belastingdienst doet en gewoon je BTW en Ib berekent over al je inkomsten en uitgaven (zowel je EURO als CREDIT boekhouding) en dan aan de bleastingdienst betaald in EURO’s is er niets aan de hand.

Officieel zal ongetwijfeld alles belastingplichtig zijn. ?

>> Nee dus. Mensen handelen hun producten/diensten (ook klusjes) nu toch ook via ebay en marktplaats? Dat is toch precies hetzelfde? De meeste van de marktplaats.nl handelaren voeren ook een vrij schimmige boekhouding. En dit alles is moeilijk te traceren. Het @ndere geld an sich is nergens een probleem voor of oorzaak van anders dan ook met EURO geld kan.

Maar kan me ook voorstellen dat onregelmatige kleine klussen niet opgegeven worden voor de belastingdienst. ?

>>Wel of niet zaken opgeven kan in alle betaalsystemen\munten. Heeft niets met @nder geld te maken maar met de ethiek van de burger zelf.

Tot hoeveel klussen ben je wel of niet een bedrijf?

En tot hoeveel klussen ben je wel of niet een bedrijf of heb je mensen wel of niet in loondienst. Bij de Kvk zal dat ongetwijfeld geregeld zijn. Maar hoe zit dat met vrijwilligersvergoedingen, zzp’ers (VAR), parttimers.

>> Heeft dus niets met aantal klussen of hoogte van het bedrag te maken. Je moet een rechtspersoon hebben met een KvKnr & BTW nummer en aangemertk worden als ondernemer voor IB/BTW. Lees de site van de belastingdienst hierover.

Wanneer ben ik een ondernemer?

Afhankelijk of je je dienst en/of product levert door zelfstandig een bedrijf of beroep uit te oefenen. Als je sporadisch mensen helpt met uiteenlopende klusjes terwijl je beroep leraar is vallen de inkomsten van de klusjes dus in de hobby\familie categorie. Maar als je dagelijks mensen gaat helpen kan dat als je beroep: ‘klusjesman’ worden gezien. En als je dat zelfstandig doet (‘eigen baas’ en inkomensrisico loopt) dan ben je WEL ondernemer.

>> De vraag is dus eigenlijk: wanneer kun je door de belastingdienst als ondernemer aangemerkt worden
Voor de inkomstenbelasting
Voor de omzetbelasting

Hoe zit het met de omzetbelasting (BTW)?

Ook krijg ik wel eens de vraag hoe het zit met belastingen (omzetbelasting). Omdat het nu nog om kleine bedragen gaat, kunnen mensen denken dat het niet belastingplichtig is.

>> Of je omzetbelasting moet afdragen of kan terugvragen heeft niets met de grootte van de bedragen te maken. Maar of je als ondernemer gezien wordt door de belastingdienst. Als je ondernemer bent volgens de Belastingdienst (en je hebt een BTW nummer) en je valt onder het BTW-regime (maandelijks of per kwartaal betalen en terugvragen) moet je gewoon BTW factureren en terugvragen in zowel in de Euro economie als in het circuit. Dit is geen probleem daar de termijn-euro dezelfde waarde heeft als de EURO. Dus alle rekenkundige operaties zijn hetzelfde. Je zult alleen in je boekhouding duidelijk moeten zijn in munteenheid van je transacties. En ja alle betalingen aan de belastingdienst zijn in EURO’s. Dat is de enige munt waarmee je je belasting mag betalen.

>> Ergo: een consument die zomaar wat producten maakt en verhandelt of bijv. een ICT ondernemer die in zijn vrije tijd de haren knipt van zijn buren zijn volgens de belastingdienst GEEN ondernemers maar particulieren en hoeven over hun handel geen BTW af te dragen (en kunnen dit dus ook niet terugvragen)

>> De vraag is dus eigenlijk: wanneer kun je als ondernemer aangemerkt worden
Voor de inkomstenbelasting
Voor de omzetbelasting

>> Je moet in ieder geval zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefenen (geen activiteiten die zich afspelen binnen de hobby- en/of familiesfeer), een rechtsvorm hebben en een BTW nummer en NIEt onder de kleine ondernemersregeling vallen.

Wie beheert het liquiditeitsfonds?

In praktijk staan de euro’s op een rekening bij Triodos. Wat betreft de dekking van kredieten door de waardecreatie (verkopen) van bedrijven in de communities, daar gaat Triodos maandelijks een rapport over publiceren, zodat iedereen kan zien hoe goed de dekking is (we zitten nu op 120%, dus in die zin lijken we meer op een pensioenfonds (mikt ook op dekkingsgraad boven de 105%) dan op een bank (heeft een dekking van 3 tot 4%, en doet dus beloftes waarvan het weet (en wij allen weten) dat het ze niet na kan komen), alleen heeft een pensioenfonds renteopbrengst nodig om aan die dekking te komen. Wij niet.).

Hoe lang circuleert het geld in de regio?

Ik krijg nog wel eens de vraag over hoe lang lokaal geld in de regio circuleert. Is de termijn-euro 3 maand, of kun je dat als community zelf instellen?

Een beetje een circuit instelling, en een beetje geen van beide. Ik leg het uit: de lengte van lokale circulatie wordt bepaald door de termijn (de teller die aftelt op je rekening), en die wordt bepaald op het moment dat het geld in omloop komt. Dat kan op twee manieren gebeuren: als het gekocht wordt met euro’s (dan kiezen we simpelweg een aantal dagen waarvan we denken ‘daar zal een bedrijf geen bezwaar tegen hebben als ze na maximaal dat aantal dagen het lokale geld voor euro’s kan wisselen, als het ze niet lukt te besteden. In het begin beginnen we dus met 90 dagen. Als de bestedingsmogelijkheden groter worden kunnen we dit verlengen naar 120 dagen en verder); of als het in omloop komt als krediet (gedekt door waardecreatie van bedrijf): dan is de termijn precies zo lang als de looptijd van de lening voor het bedrijf. Als het bedrijf de lening heeft afbetaald kunnen wij immers met zekerheid zeggen dat we de noodzakelijke euro’s voor de dekking hebben, dus dan mag het lokale geld dat voor dat krediet verstrekt werd ook bij ons weer ingewisseld worden voor euro’s, als het bedrijf dat ze op dat moment heeft dat wil. Dit betekent dus dat in het begin de looptijden van de kredieten maar kort kunnen zijn (90 dagen), of dat we, als tussenoplossing (er is immers niet heel veel vraag naar een lening met zo’n korte looptijd) een euro-fonds aanleggen dat na 90 dagen aangesproken kan worden, en dat weer wordt aangevuld als de kredietnemer zijn krediet afbetaalt. Zo kunnen langere looptijden gerealiseerd worden. Dat fonds (in jargon heet dit een liquiditeitsfonds), daar zijn we mee bezig. Eventuele euro-donaties kunnen hier ook goed voor gebruikt worden. Zodra er meer bestedingsmogelijkheden in het Circuit komen wordt dit overbodig, want dan kunnen we de termijnen ook langer dan 90 dagen maken (de vraag ‘wat kan ik met deze lokale munt’ kan dan immers steeds beter beantwoord worden zonder gebruik te maken van de euro-inwissel mogelijkheid).

Wat is een Termijn-Euro?

Geld komt de gemeenschap binnen en verdwijnt te snel naar buiten waardoor werk en bedrijvigheid te weinig kansen krijgen. Met hulp van IT-innovatie: circuleert geld vaker binnen de regio. Dat levert meer koopkracht op voor consumenten en meer omzet voor lokale ondernemers.

Hoe werkt het ?

In het Social Trade Circuit Nederland heeft het ruilmiddel dezelfde waarde als de euro, maar wordt het ruilmiddel niet gemaakt en gestuurd door banken door de regels van de financiële markten. Het betaalmiddel binnen het Circuit is de termijn-euro. Met de volgende link kun je inloggen en deelnemen aan het Social Trade Circuit Nederland

Termijn-euro’s zijn boekhoudkundige claims met een tegenwaarde die op de bank staat of gebaseerd is op verzekerde krediet-afspraken. Hierdoor is aan het eind van de termijn voor elke termijn-euro een euro beschikbaar. De lengte van de termijn kan de rekeninghouder aflezen via de teller. In eerste instantie wordt de teller ingesteld op 90 dagen. Een bedrijf of consument heeft dan 90 dagen om termijn-euro’s (credits/gruldens) te besteden binnen de community. Naarmate er meer aanbod en vraag is kan de lengte van de termijn verlengd worden naar 120 dagen.

Op termijn (90 dagen) gaat de termijn-EURO de concurrentie aan met de EURO. Zolang de termijn nog niet is verstreken, zíjn de termijn-euro’s geen euro’s en is er juridisch gezien nog geen sprake van geld maar slechts van onderling krediet, gerepresenteerd door bites op internet. Daardoor valt dit @ndere geld buiten het monopolie op geld waarmee de banken de wereld in hun greep houden. Daardoor kunnen er eigen regels aan opgelegd worden en kunnen banken er geen rente over opeisen. Zonder deze rentekosten en dankzij de mogelijkheid het ruilmiddel te scheppen wanneer daar behoefte aan is en het te laten verdwijnen als die behoefte ophoudt, kan dit @ndere geld als ruil- en zelfs als investeringsmiddel de concurrentie met gewoon geld heel goed aan.

Stel je voor dat nog maar één bedrijf lid is van het Circuit. In dat geval kan dat bedrijf bij niemand besteden en zal het dus zeker moeten wachten tot de termijn verstreken is. Maar als alle bedrijven en overheden op de hele wereld meedoen, kun je overal besteden. Maar wat meer is, de bedrijven die termijn-euro’s lenen lossen met termijn-euro’s hun krediet af. Daarmee verdwijnt het geld, het houdt op te bestaan. Met andere woorden: hoe meer bedrijven meedoen in het Circuit, des te minder termijn-euro’s zullen er na afloop van de termijn nog ingelost worden tegen euro’s. Aan de andere kant wordt in het begin voor bijna 100% met euro’s afgelost. Dat is een fase waar het systeem doorheen moet, maar dat kan ook makkelijk, want het inlossen is gewoon mogelijk.

De termijn van een termijn-euro geeft het moment aan dat het bedrijf die de vordering in handen heeft, deze 1 op 1 voor euro’s kan verkopen aan degene die de lening in termijn-euro’s moet terugbetalen. Kern is dat de termijn-euro’s gebaseerd zijn op beloftes om op een bepaalde datum de lening gecompenseerd te hebben of anders te betalen. Op het moment dat die belofte terug is bij degene die de belofte gedaan heeft, is die gecompenseerd en kan de belofte vernietigd worden. Dan houdt het ruilmiddel op dat moment op te bestaan.

Hoe werkt de Cyclos software van STRO?

In Cyclos kan simpelweg ingesteld worden hoe lang de koopkracht in de regio moet blijven. Gedurende die tijd is het geld een regiomunt. Zodra die tijd voorbij is kan het geld naar elke bankrekening worden overgemaakt; dan zijn het dus weer gewone euro’s. Door het geld vaker lokaal te gebruiken komt er extra klandizie voor het lokale MKB. Als er meer klandizie en inkomen is, volgt meer werk. Bovendien, als er meer geld lokaal een besteding zoekt, krijgen ook nieuwe bedrijven betere kansen.

Cyclos ‘houdt in de gaten’ dat het geld – ongeacht wie de bezitter is – pas na de afgesproken periode naar bankrekeningen buiten de regio overgemaakt kan worden. Tot zo lang doet het geld zijn ronde door de lokale economie en kan zelfs bij de overheid terugkomen als (belasting)inkomen. Daarna is het weer prima te gebruiken voor aankopen op de wereldmarkt.

Wat zijn de Spelregels?

Als u zich inschrijft wordt u lid bij de community ‘De Groninger Gulden’’. U kunt zowel naar onze eigen leden als naar leden van andere communities geld overmaken, want iedereen zit samen in het Nederlandse netwerk van communities (‘het Circuit Nederland’). Elke community kan zich onderscheiden door de munt eigenschappen mee te geven die de spelregels bepalen. Zo maakt deze aanpak ‘evolutie’ mogelijk en zullen de communities met de meest succesvolle munten (regels) overleven. Zo zal lokaal geld, bedoelt om in een regio te circuleren, een ‘koop-lokaal-prikkel’ gebruiken. Deze prikkel creëert drempel (heffing) die het voordeliger maakt om binnen de community te handelen dan buiten de community producten en/of diensten af te nemen. Deze drempel wordt pas ingesteld als de community van enige omvang is.

Naast de eenmalige crowdfunding donatie, een abonnement en eventueel het gebruik van een betaalpas, kan een community voor iedere rekening boven een bepaald plafond liggeld (in financiële termen demurrage ) worden berekend over het (positieve) saldo. Dit bedraagt bijv. 0,01% (1/10.000) Gruldens per dag. Voorbeeld: Als je 100 Gr op je rekening hebt staan kost het je een dubbeltje per dag (en dat is in Euros ongeveer 3,65 per jaar). Dit liggeld is bedoeld om het oppotten van veel geld op 1 rekening te voorkomen en zo te zorgen voor een prikkel om het te besteden. Daarmee stimuleren we de circulatie van lokaal geld in de regio.

Wij houden u op de hoogte van de spelregels van ‘De Groninger Gulden’. Elk kwartaal ontvangt u onze nieuwsbrief met daarin een overzicht van de spelregels en de op dat moment geldende instellingen.

Wat is Digitaal geld?

Geld is steeds meer digitaal geld aan het worden. De meeste mensen zijn wel bekend met het fenomeen Bitcoin, maar eigenlijk is ons huidige geldsysteem ook al grotendeels digitaal geld. Het meeste geld wordt gecreëerd door de uitgifte van kredieten. Kredieten worden gecreëerd door een knop in de computer. Bijna iedereen ontvangt krediet via geautomatiseerde systemen of gewoon een digitale bankrekening. Geld is dus al grotendeels digitaal. 97% van het geld is digitaal geld. De rest is chartaal geld (munten en papiergeld).

Digitaal geld is ook makkelijker controleerbaar voor de belastingdienst. Het is daarnaast ook goedkoper. De opslag en het slaan van munten en bankbiljetten kost geld. Voor digitaal geld heb je fysiek alleen stroom en een computer nodig. Digitaal geld zorgt er bovendien voor dat criminelen minder makkelijk op fysieke locaties een grote slag kunnen slaan. Ook voorkom je met digitaal geld het witwassen van geld en een grote hoeveelheid zwart geld. Dat betekent niet dat digitaal geld risicovrij is.

In een digitaliserende omgeving groeit de groep hackers, digitale oplichters en andere criminelen die op het net of via de digitale snelweg criminele activiteiten uitvoeren. Overheden, belastingdienst, maar ook andere partijen kunnen via de digitale weg nu eenvoudiger inzicht krijgen in jouw leven. Eigenlijk kan de belastingdienst indirect al alles van jou te weten komen. Wat je uitgaven en inkomsten zijn, waar je je geld aan uitgeeft, wat je doet in het dagelijkse leven etc. Je privacy wordt enorm ingekort door digitaal geld. Het is dan ook verstandig om je goed te beveiligen.

De Grulden maakt gebruik van digitaal geld. Cyclos is een open source software programma dat het online handelen en betalen mogelijk maakt. Ook kun je makkelijk en gratis adverteren zodat iedereen binnen de community inzicht heeft in het aanbod. Binnen Cyclos kun je via de lokale marktplaats ook snel vragen stellen over het product of de aangeboden dienst. Zo kun je makkelijk en snel met elkaar in contact komen.

Cyclos is een gecertificeerd open source software systeem geschikt voor verschillende geldsystemen (Barter, C3, B2B, Time Banks, LETS, Microkrediet etc.).

CommunityForge16 biedt simpelere software aan op het platform Drupal (vergelijkbaar met WordPress). Voor burgerinitiatieven is deze software gemakkelijker om te gebruiken.
In Cyclos 4.0 bouwt STRO een gedeelde installatie, die ervoor zorgt dat kleinschalige initiatieven Cyclos ook kunnen gebruiken.

Belasting betalen op arbeid en vrijwilligerswerk?

Over arbeid in loondienst moet je uiteraard gewoon belasting betalen. Verdien je loon uit arbeid dan gelden dezelfde regels als in het huidige geldsysteem. Als belastingbetaler is het verstandig om voldoende euro’s in voorraad te hebben om bijvoorbeeld loonbelastingen en sociale premies af te dragen.

Bij regulier vrijwilligerswerk (met een vrijwilligerscontract) zijn er grenzen gesteld aan het bedrag dat je mag bijverdienen.

Arbeidsrecht:
“Heeft deelname aan een complementair geldsysteem invloed op werkloosheidsuitkering”?
Regelgeving omtrent beloning van vrijwilligerswerk heeft betrekking op herhalend werk bij één organisatie.
Maximum vrijwilligersvergoeding is 1500 euro per jaar en 150 euro per maand. Voor uitkeringsgerechtigden maximaal 764 euro per jaar en 95 euro per maand. Let op dit zijn de regels van 2013.
Dienstverlening binnen een complementaire munt valt onder incidenteel vrijwilligerswerk. Deelname heeft geen invloed op de hoogte van de sociale uitkeringen.

Klussen en hobby werkzaamheden kunnen ook onder vrijwilligerswerk vallen. Net als incidentele arbeidswerkzaamheden. Zoals bijvoorbeeld helpen bij bouwklussen van familie en kennissen. Je kunt daarbij elkaar wel betalen met complementair geld. Dit soort klussen hoef je niet op te geven bij de belasting. Gaat het om beroepsmatige en reguliere klussen waaruit inkomen valt. Dan moet je wel belastingen opgeven.

Voor iedere gebruiker van complementair geld blijft het een eigen ethische afweging om  belastingen op te geven over verdiend complementair geld. In sommige gevallen kan dit een grijs gebied vormen. Wanneer is het hobby, hulp en wanneer is het beroepsmatig. Wanneer het alle schijn heeft van een beroepsactiviteit raden wij aan om het aan te geven bij de belastingen.

Hoe werkt lokaal geld met Belastingen?

Complementair geld krijgt te maken met verschillende rechtsgebieden:
1. Belastingwetgeving
2. Bankwetgeving
3. Arbeidsrecht
4. Overige rechtsgebieden:
vrijwilligersverzekering, aansprakelijkheid, privacy, consumenten bescherming, wet op het witwassen.

1 Belastingwetgeving
“Moet je belasting betalen over ontvangen complementair geld?”
Belastingregelgeving is neutraal, dat wil zeggen: iedere vorm of eenheid die het inkomen aanneemt wordt op eenzelfde manier belast. De belastingdienst maakt onderscheidt tussen transacties in de informele sector en het economische verkeer.
Belangrijkste belastingen in het economische verkeer zijn: vennootschap-, inkomsten- en omzetbelastingen (btw). De informele sector is uitgesloten in belastingregelgeving. Wanneer complementair geld in het economische verkeer valt wordt belasting betaald in wettelijk betaalmiddel.
Informele sfeer of economische domein?
Criteria voor economisch verkeer:
1. Manifestatie naar buiten toe (geen hobby of gezinssfeer)
2. Voordeel beoogd (subjectief)
3. Voordeel te verwachten (objectief)

Belastingfraude?
De digitalisering van geld vergemakkelijkt voor de belastingdienst de controle op geldstromen via bankrekeningen. Banken zijn verplicht gegevens over hun rekeninghouders door te geven aan de belastingdienst. Cyclos is gebouwd met hetzelfde platform (Java) als reguliere banken software en kan probleemloos worden gekoppeld aan de belastingdienst. Wanneer elke complementaire munt zijn eigen software ontwikkeld wordt de controle lastiger. Transparantie is daarom belangrijk. Munten zonder centrale autoriteit zoals een P2P geldsysteem zijn lastiger te reguleren.

2 Bankwetgeving
“Mag je zomaar je eigen geld scheppen?”
Het drukken van “eigen” geld is aan regels onderhevig. De Nederlandse Bank houdt in Nederland streng toezicht om te voorkomen dat mensen dat geld als wettig betaalmiddel zouden zien. Zelfs het natekenen van geld kan strafbaar zijn. Alleen erkende banken mogen saldi creëren die fungeren in het algemene betalingsverkeer. Zij staan onder streng toezicht om misbruik van het privilege te voorkomen. Elektronisch geld valt onder ‘Wet op Financieel toezicht (Wft)’. Organisaties moeten een licentie aanvragen voor Elektronisch Geld Instelling (EGI). Regelgeving is ontwikkeld ter bescherming van consumenten en heeft betrekking op o.a. inwisselmogelijkheden, vervaldatum en integere bestuursorganen. Europese wetgeving omtrent Elektronisch geld is te vinden in de 2nd E-Money Directive (2EMD).

Uitzonderingen: wanneer het gaat om 1 product of een beperkte geografische schaal zoals een school of regio krijgen de munten een uitzondering en hoeven ze geen EGI aan te vragen. Vrijstellingsregeling artikel 6, eerste lid Wtk.

Arbeidsrecht:
“Heeft deelname aan een complementair geldsysteem invloed op werkloosheidsuitkering”?
Regelgeving omtrent beloning van vrijwilligerswerk heeft betrekking op herhalend werk bij één organisatie.
Maximum vrijwilligersvergoeding is 1500 euro per jaar en 150 euro per maand. Voor uitkeringsgerechtigden maximaal 764 euro per jaar en 95 euro per maand. Let op dit zijn de regels van 2013.
Dienstverlening binnen een complementaire munt valt onder incidenteel vrijwilligerswerk. Deelname heeft geen invloed op de hoogte van de sociale uitkeringen.

Wat is Complementair geld?

Complementair geld is een andere vorm van geld naast het huidige geldsysteem. Complementair geld kan een middel zijn voor veranderingen in de economische en de sociale sfeer. Het kan individuen en bedrijven stimuleren tot
de uitwisseling van goederen en diensten die zonder dat geld niet plaats zouden vinden. Een extra ruilmiddel kan bijdragen aan een veerkrachtige economie. Complementair geld heeft ook de potentie lokale gemeenschappen te versterken,door onderlinge relaties te bevorderen en te versterken, door het bieden van een alternatieve beloning voor geleverde diensten, en door het vergroten van de lokale identiteit.

Het opzetten en uitrollen van een complementaire munt is niet gemakkelijk. Iemand of een specifieke organisatie moet de munt in circulatie brengen. Mensen en bedrijven moeten de munt willen gebruiken, en liefst voortdurend, om haar effectief te maken. Daarvoor zijn regels, afspraken, en techniek nodig. Die techniek wordt vooral belangrijk wanneer gebruik gemaakt wordt van digitaal geld. Een munt vraagt daarbij onderhoud en voortdurend
toezicht. En wanneer de nationale munt dominant aanwezig is, zullen veel energie, inspanning en vindingrijkheid nodig zijn om de eigen munt als waardevol alternatief aan de man te brengen. Een munt die niet voortdurend
gebruikt wordt, werkt niet.

Een geldsysteem kan op verschillende manieren worden ingericht. Zo kan je keuzes maken op het gebied van de vorm, manier van uitgifte, regels (zoals rente of negatieve rente), betaalmogelijkheden, reikwijdte, dekking et cetera.
Al deze keuzes vormen het zogenaamde ‘geldontwerp’. Niet elk geldontwerp is even geschikt voor een regio of domein in de samenleving. Een geldsysteem met hoge rentes is bijvoorbeeld niet handig in een regio waar de omloopsnelheid van geld omhoog moet, terwijl het in economisch sterke regio’s een middel kan zijn om inflatie tegen te gaan. Verschillende domeinen in de samenleving vragen dus om verschillende geldsystemen. Het is de kunst om een geldsysteem zo in te richten dat het past bij de beoogde doelstellingen.

Wat zijn LETS?

Local Exchange Trade Systems zijn lokale munteenheden waarmee groepen mensen onderling handelen.

Waarom is lokaal geld een goed idee?
Het probleem met geld is dat het eigenlijk te goed werkt. Het internationale geldsysteem werkt zo soepel, dat met weinig moeite kapitaal van bijvoorbeeld Nederland naar de Fiji-eilanden is te sturen. Dat gebeurt dan ook. In de praktijk komt het er op neer dat kapitaal van kleine plattelandsstadjes naar de grote handelscentra zoals Wall Street en de Londense City wordt gezogen.

Waar staat STRO voor?

STRO staat voor Social Trade Organisation en is al geruime tijd bezig met lokale geldinitiatieven. STRO heeft projecten in Nederland en het buitenland waarbij er succesvol geëxperimenteerd wordt met lokale munt eenheden.  STRO biedt een ander geldsysteem aan naast het huidige geldsysteem. Het huidige geldsysteem leidt tot milieuproblemen en armoede. Met een ander geldsysteem kun je en duurzaam produceren en consumeren EN los je een groot deel van het armoede probleem op. STRO biedt o.a. rentevrije kredieten aan via lokale munten. Hierdoor blijft lokaal geld tijdelijk in de regio zodat het niet wegstroomt uit de regio.

De betaal software loopt op het programma Cyclos.

Hoe bereik je een doorbraak van @nder geld?

Om een echt succesvol alternatief naast de huidige economie te zetten heb je betrokkenheid nodig vanuit verschillende partijen. Er moet iets te ruilen zijn. Het voordeel van een groter netwerk zijn de keuzemogelijkheden voor de consument en de mogelijkheid om direct een grote groep klanten te bereiken met gelijkgestemde waarden.

Daarnaast is ook leuk om met elkaar in contact te komen en om over bepaalde ideeën in gesprek te komen. Dat kan over hele grote dingen gaan zoals ‘hoe zie jij de economie van de toekomst?’ Maar ook over hele praktische zaken. Binnen het circuit hebben we een forum, kunnen deelnemers met elkaar handelen, maar elkaar ook gewoon vragen stellen via de betaal app of de online rekening.

Op de Grulden site kunt u zien hoeveel particulieren en bedrijven een Grulden rekening hebben. U kunt ook zien hoeveel Gruldens in omloop zijn. Dat is de Groningse Gulden geldhoeveelheid. Hoe meer geld er in omloop is hoe meer bestedingen er in Groninger kunnen plaats vinden.

Wat is een koop-lokaal-prikkel?

Lokaal geld, bedoelt om in een regio te circuleren, kan een zgn. ‘koop-lokaal-prikkel’ gebruiken. Deze prikkel creëert een financiele drempel (heffing) die het voordeliger maakt om binnen de community te handelen dan buiten de community producten en/of diensten af te nemen. Deze drempel wordt pas ingesteld als de community van enige omvang is.

Wat is overliggeld (demurrage)?

Gebruikers van lokale munt communities kunnen overliggeld vragen. Met een moeilijk woord heet dat demurrage. Lokale communities voeren overliggeld in om de geldstromen en de circulatie binnen de community  te stimuleren. Daarmee neemt het aantal bestedingen en de omzet van leden toe. Overliggeld is een soort extra prikkel om geld dat blijft liggen te laten stromen.

Dit bedraagt bijv. 0,01% (1/10.000) Gruldens per dag. Voorbeeld: Als je 100 Gr op je rekening hebt staan kost het je een dubbeltje per dag (en dat is in Euros ongeveer 36,50 per jaar)

Kun je zomaar ‘buiten de banken om’?

Sinds kort hoef je niet perse meer je bankzaken te regelen via een traditionele bank. Steeds meer start ups zijn bezig met verschillende betaalsystemen. Het betalen van de toekomst gaat steeds meer buiten de banken om. Zo heb je apple pay, stripe, paypal, sign2pay en vele andere betaalsites waar je gewoon zonder een bank betalingen kunt doen. De Fintech start ups zullen in de toekomst de banken grotendeels overnemen.

De Groninger Gulden maakt gebruikt van het Cyclos systeem. Je kunt daarmee buiten de bank om betalen via je online betaalrekening of Cyclos 4 app. De grote commerciële partijen zullen voor de betalingen een vergoeding per transactie vragen. Die kan soms relatief hoog zijn. Vaak zien particulieren en consumenten dat niet direct terug in de betalingen. Maar winkeliers en zakelijke gebruikers betalen vaak een relatief hoog bedrag en dat zie je weer terug in de prijs van het product.

Gebruikers van lokale munt communities kunnen wel overliggeld vragen. Met een moeilijk woord heet dat demurrage. Lokale communities voeren overliggeld in om de geldstromen en de circulatie binnen de community  te stimuleren. Daarmee neemt het aantal bestedingen en de omzet van leden toe.

Wat is ‘het Circuit Nederland’?

Het Circuit Nederland is het collectief van lokale gemeenschappen die handelen met lokale munten in Termijn-Euro’s. Het Circuit Nederland wordt mogelijk gemaakt door STRO en de lokale munt gemeenschappen. Naast deze lokale gemeenschappen heb je ook branche gerichte circuits die veelal bestaan uit business to business relaties. Je kunt je aanmelden bij zowel het Lokale Circuit: Grulden als het Circuit Nederland.

Met termijn-euro’s en Gruldens kun je dan overal in Nederland lokale producten en diensten kopen of verkopen. Via advertenties kun je je product binnen de community aanbieden. Je kunt ook advertenties plaatsen op het landelijke circuit. 

Hoe krijgen we menselijke interactie in ‘handel’ weer terug?

Geldstromen en economische activiteiten zijn steeds meer strikt zakelijke anonieme relaties geworden. Door de globalisering halen we steeds meer producten en diensten over de hele wereld vandaan waarvan we echt niet meer weten hoe ze geproduceerd worden. Veel kinderen groeien op met het idee dat melk in een fabriek wordt geproduceerd, dat stroom alleen maar uit een stopcontact komt of kennen vlees alleen maar van de supermarkt. Veel mensen weten gewoon niet meer hoe dingen geproduceerd worden en daar profiteren fabrikanten van, door ons slecht geproduceerde goedkope aan te smeren. De laatste 5 jaar kennen we grote voedselschandalen, de keuringsdienst van waarde laat ons elke week zien hoe producenten met producten manipuleren. Veel producten zijn namelijk niet wat ze lijken te zijn of zijn geproduceerd door uitgebuite kinderhanden. Bovendien verslepen we de grondstoffen, halffabricaten de hele wereld over voordat ze hier geconsumeerd worden. Nadat we de producten hebben geconsumeerd gooien we ze weg, zodat we weer nieuwe producten kunnen consumeren. We creëren daarmee een enorm vervuilende afvalberg. Bovendien kost het enorm veel vervuilende energie om al deze producten te produceren en te transporteren. We kijken deze problemen weg omdat de relatie tussen mensen en de economische bedrijvigheid is weggevallen. De afvalbergen in India, de plastic soep in de oceanen, de uitbuiting van kinderen in Bangladesh, de smog in China is een ver van mijn bed show geworden. Maar uiteindelijk hebben wij wel degelijk met de wereld te maken waarin wij allemaal leven. De vis uit de plastic soep komt wel op ons bordje terecht.

Het kan ook anders door de producten die we nodig hebben gewoon zelf of in de eigen regio te produceren. Waarbij de consument of de gebruiker gewoon direct naar de producent gaat en vraagt naar een kwalitatief goed product die niet na een aantal keer gebruik te hebben meteen weggegooid hoeft te worden. De consument stelt zelf eisen aan het product dat hij wenst in de eigen regio. Een consument wil dan geen vervuilend product want daarmee vervuilt hij ook direct zijn eigen regio en omgeving. Bovendien is productie in de eigen regio goed voor de werkgelegenheid en bedrijvigheid in zijn regio.

Een sterkere 1 op 1 relatie tussen producent en consument leidt tot nieuwe normen en waarden, maar leidt ook tot andere bedrijvigheid waarbij de producent de wensen kent van de consument en de consument eisen kan stellen aan de producent. Tegenwoordig zie je dat steeds meer consumenten ook producenten worden: de prosument. Huiseigenaren installeren steeds vaker zonnepanelen op de daken waardoor ze ook energieleverancier aan zich zelf worden. Steeds meer mensen willen weten hoe een product tot stand komt en zijn de grote schandalen met voedsel, rommelsoftware met auto’s en manipulatie met producten zat. Ze willen kwaliteit en niet alleen maar een heel goed wegwerp product. Ze willen de mens en de waarden achter het bedrijf kennen. Producenten willen binding met de klant een menselijke band opbouwen.

Hoe kunnen we onze menselijke capaciteiten zo goed mogelijk benutten?

Menselijke capaciteiten zijn alle talenten, mogelijkheden van mensen die leiden tot een vorm van productie. De vorm van productie kan heel breed zijn van economische productie tot het bijdragen aan nieuwe denkbeelden, ideeën, debat of het toevoegen van geluk en beleving. Vaak worden menselijke capaciteiten gereduceerd tot alleen maar economische productie, maar de mens is veel meer dan alleen een economische productiemachine. Bovendien vervangen machines, robots de digitale wereld vaak vervelende routinematige monotone productie.

Juist door die nieuwe technologie moeten we opnieuw definiëren wat we als mens nu eigenlijk willen toevoegen in de samenleving en de economie. Dat betekent een andere kijk op werk, vrije tijd, geluk. We vinden immers dingen uit om ons leven comfortabel te maken waardoor we minder vervelend werk hoeven te doen. Dan moeten we ook niet raar op kijken dat er minder betaald werk is. Dat is het logische gevolg van automatisering en robotisering. We moeten alleen een andere invulling geven aan het begrip werk en vrije tijd. Deze filosofische discussie over zingeving, werk en robotisering wordt eigenlijk niet gevoerd. De norm in onze neoliberale samenleving ligt op ‘hard’ werken is per definitie goed en niet werken is per definitie hartstikke fout. Wat dat harde werken nu precies is, wat zingeving van werk en vrije tijd is en welke rol automatisering en robotisering op onze samenleving heeft, praat bijna niemand over. We zien het meer als bedreiging dan bevrijding.

Dat is ook niet zo vreemd. Steeds meer mensen staan aan de kant omdat de investeringen en geldstromen gaan naar kapitaalgoederen. Menselijke capaciteiten zijn vaker ziek, duurder en onbetrouwbaarder dan machines. Machines vervangen mensen. Daar worden de eigenaars van machines misschien wel beter van, maar grote groepen mensen staan buitenspel. Dat betekent dat menselijke capaciteiten steeds meer ongebruikt worden of anders ingezet moeten worden.

Wat zijn schulden?

Schuld is een vordering op een bepaald tegoed dat niet rechtstreeks betaald is. Het grootste gedeelte van het geld is dus schuld omdat geld gecreëerd wordt door middel van kredietverstrekking. Een krediet is een zeker kapitaal (vaak geld) dat verstrekt wordt met de toezegging op termijn weer terug betaald wordt. Krediet is een soort lening tussen schuldeiser en schuldenaar.

Schuld en krediet is dus eigenlijk een soort I Ow You (I.O.W.). De grootste schulden worden gecreëerd door banken door het uitgeven van kredieten en financiele producten. De banken hebben daar ook belang bij. Overheden maken ook schulden. Bijna alle overheden geven wereldwijd meer uit dan dat er geld binnenkomt en lenen dit geld van banken. Daarmee neemt de staatsschuld toe. Zo heeft de VS al bijna een staatsschuld van 20.000 miljard dollar. De private schulden tussen banken en particulieren is nog velen malen groter. Particulieren lenen consumptief krediet voor huizen (hypotheken), auto’s en andere consumptieve goederen. Overheden en particulieren betalen daar ook een prijs voor: rente. Het verschil in rente is  naast het verlenen van service en de verkoop van financiële producten het verdienmodel van de banken. De banken hebben er dus baat bij om schulden te maken.

Schuld is niet per definitie een negatief middel. Zonder schuld kunnen we heel veel zaken niet regelen. Als je alle schuld zou wegstrepen of aflossen hou je geen geld over om met elkaar economische transacties te doen. De economie zou dan niet bestaan. Schuld is dus niet per se een probleem, het is een middel. Je wil bestedingen of investeringen doen waarvoor je nu nog geen financiële middelen  hebt. Je verwacht in de toekomst deze middelen wel te krijgen en daarmee los je je schuld met rente af. Een huis, auto, of studie zullen de meeste mensen niet in een keer kunnen betalen. Door een schuld aan te gaan kun je nu wel over deze middelen beschikken en betaal je de schuld (financiele afspraak) later af.

Schuld wordt een probleem als je op de afgesproken aflossingsperiode niet beschikt over voldoende financiële middelen. In de huidige samenleving zie je dat steeds meer mensen de hypotheek niet kunnen aflossen (huizen staan onder water), hoge schulden aangaan of onvoldoende inkomen vergaren om schulden af te lossen. Onze economie is een problematische schuldeneconomie geworden. Waarbij mensen zoals jij en ik, maar ook overheden schuldslaven van banken zijn geworden.

De schuldenproblematiek is vooral in de jaren ’90 enorm toegenomen omdat we massaal geld zijn gaan lenen voor hypotheken en consumptief krediet (creditcards) voor auto’s, uitgaan, reisjes, diner’s, webshops etc. De schuldeneconomie werd gelinkt aan een consumptieve economie. Maar met alleen consumptie kun je je schulden niet terugbetalen. We dachten dat we ons uit de crisis konden kopen, maar dat is slechts een korte termijn illusie geweest. Schulden kun je nl. alleen terugbetalen als daar een inkomende geldstroom uit productie tegenover staat. Consumptie kan daaraan wel bijdragen (vraag), maar als de massaproductie slechts voor enkelen beschikbaar wordt door automatisering en robotisering, zullen alleen de mensen die een vaste geldstroom genereren (productie leveren) in staat zijn om schulden terug te betalen. Dat is ook de reden waarom overheden moeilijk schulden terug kan betalen. De overheid is in de jaren ’90 sterk in geslonken en geprivatiseerd en genereert daardoor minder productie. Steeds meer mensen kunnen niet meer mee doen in de economie, terwijl ze wel stijgende vaste lasten hebben of vast zitten aan hoge hypotheeklasten. Voor veel mensen zijn schulden echt een probleem geworden waar ze dagelijks letterlijk hoofdpijn van krijgen.

Het probleem van schuld wordt nog erger gemaakt door rente. Rente is de prijs die je betaald om een schuld aan te gaan. Rente is een exponentieel middel. Dat betekent dat naarmate je langer leent je meer rente betaalt (rente op rente). Bij een gemiddelde huizenprijs betaal je al snel 2 keer zo veel rente als de totale aanschafprijs van je huis over 30 jaar. Rente vergroot de schuld en de problemen voor mensen met een problematische schuld. Op dit moment is de rente uitzonderlijk laag. Het probleem kan dus alleen maar erger worden.

 

Waarheen stroomt het geld?

De richting van de geldstromen bepaalt voor een groot deel de economische activiteiten in de regio. Krimpregio’s hebben in veel gevallen een grote uitgaande geldstroom. Deze geldstroom neemt indirect de stroom mensen mee waardoor een regio krimpt financieel en sociaal krimpt. Bedrijvigheid en werkgelegenheid verdwijnt waardoor het perspectief op wonen en leefbaarheid verslechterd. Voor een regio is het dus van vitaal belang dat ze geldstromen vast kunnen houden. Dat is precies de reden waarom een lokale munt belangrijk is. Lokale munten houden geldstromen vast binnen de regio. De Grulden is ook een lokale munt die tijdelijk (termijn-euro) geldstromen in de regio vasthouden. Dat is goed voor de werkgelegenheid, bedrijvigheid en de vitaliteit van de regio.

Wat is rente?

Rente is een vergoeding die wordt verkregen door het uitlenen van geld. Geld uitlenen kan gepaard gaan met risico’s. Mensen die geld lenen zullen niet altijd hun lening op tijd kunnen terug betalen. Rente kan daarin een buffer creëren. Rente is enerzijds een vergoeding voor die risico’s. Het is aan de kredietverstrekker om te bepalen hoe die risico’s ingeschat worden (ondernemersrisico).

Rente heeft ook een andere component: winst. De marge op rente (verschil lenen van geld en uitlenen van geld) vormt een belangrijke winst component voor de bank. Banken maken daar op grootschalige wijze misbruik van. Het verschil in rente tussen het uitlenen van geld door banken en het lenen van geld door banken (deposito’s) is heel groot, terwijl banken op bijvoorbeeld hypotheken nauwelijks risico’s lopen.

Bovendien creëren banken geld uit het niets door kredietverstrekking. Banken hebben dus een belang bij het verstrekken van veel kredieten want dat levert steeds het verschil in rente op en dus veel winst. In Nederland wordt het bankenlandschap ook nog eens bepaald door een klein aantal zeer grote banken. Er is weinig concurrentie waardoor banken hogere rentes kunnen hanteren. Omdat de banken zo groot zijn kunnen ze ook niet failliet gaan want dan verdampt het geld van spaarders en beleggers boven de 100.000 euro (deposito garantiestelsel).

Door dit systeem hebben banken heel veel macht over de economie en samenleving. Rente is daarin een belangrijk sturend element. Hoge rentes zetten een rem op economische groei. Lage rentes stimuleren economische groei, want geld lenen voor investeringen wordt relatief goedkoop. We leven nu in een tijd waarin de rente heel laag is en de economische groei ook heel laag is. Het rente instrument werkt niet.

Rente heeft ook nog een andere eigenschap. Rente zorgt voor een economische groei dwang. Rente verplicht de reële economie om productie en winst te generen voor de financiële sector. Dat legt een extra druk op onze grondstoffen, arbeid en ondernemerschap om financieel rendement door te sluizen naar de financiële economie. Rente is een dwangmiddel geworden. Kun je niet aan je renteverplichtingen doen als bedrijf of hypotheeknemer dan wordt er een claim gelegd op jouw bezit. Je bent daarnaast verplicht om je mondiale voetafdruk te vergroten. Het is een verplichting op economische groei.

De financiele sector zet met oneindige kredietverstrekking via rente de reele economie aan tot oneindige reele economische groei. Terwijl wij in een wereld leven met eindige grondstoffen, beperkte hoeveelheid arbeid en materiaal. Een economie gebaseerd op rente en oneindige geldcreatie zal ergens een keer instorten omdat we leven in een wereld met eindige grondstoffen.

Wat zijn waarden?

Wat zijn waarden eigenlijk? Waarden zijn idealen en motieven die in de samenleving nastrevenswaardig zijn. Waarden zijn opvattingen die wenselijk zijn. Voor aandeelhouders is aandeelhouderswaarde (dividend/winst) bijvoorbeeld een belangrijk motief om aandelen te kopen. Maar er zijn veel meer waarden. Stichting de Munterij streeft juist naar hele andere waarden. Waarden waarbij het gaat om collectieve waarden. Dat betekent dat het niet alleen maar moet gaan om winst of financieel rendement, maar ook om sociale en ecologische waarden. Een te eenzijdige visie op financiële waarde kan afbreuk doen aan ecologische en sociale waarden. Stichting de Munterij vindt dat een te eenzijdige visie op onze samenleving. Bovendien kunnen ecologische en sociale waarden de financiële waarden versterken. Duurzame waarden kunnen bijdragen aan kostenbesparingen en sociale waarden zorgt voor minder uitsluiting en een grotere deelname aan de samenleving. Meer handen maakt het werk lichter.

Hoe kun je Contactloos Betalen?

Sinds kort kunnen we met de betaalpas contactloos betalen. we noemen dat ook wel Near Field Communication (NFC). Je hoeft dan alleen maar je betaalpas met een NFC chip voor een betaalautomaat te plaatsen. Op die manier kun je nog makkelijker en sneller betalingen doen.

Wat is een lokale marktplaats

Op een lokale marktplaats kunt u lokale producten en diensten kopen of verkopen. Op uw uw Grulden Rekening kunt u advertenties plaatsen om uw producten of diensten aan te bieden. U kunt ook zien welke producten aangeboden worden door de leden binnen de community. Op een lokale marktplaats kunt u ook uw expertise aanbieden of de expertise van iemand inhuren. Vraag en aanbod in uw regio komt zo bij elkaar.

Hoe werkt een Online Grulden Rekening?

De Grulden rekening is de online betaalrekening die u krijgt als u zich registreert. Met de online rekening kunt u (zich) meteen met Gruldens (laten) betalen als u zich heeft ingeschreven in het Circuit. De online rekening is een digitale rekening die gebouwd is door de Social Trade Organisation (STRO) voor lokale communities. Betalen in Gruldens naar andere leden gaat heel veilig en gemakkelijk en je kunt alle leden binnen het circuit zien. Daarnaast kunt u ook advertenties plaatsen en heeft u toegang tot de lokale marktplaats waar u meteen met andere leden lokale producten en diensten kunt kopen.

Als u zich registreert bent u lid van het lokale circuit en ontvangt u meteen Gruldens om betalingen te doen binnen het circuit.

Hoe werkt de mobiele betaal App Cyclos 4?

Cyclos 4 is de mobiele betaal app die u kunt downloaden in de App store of in Google Play. Met de mobiele App kunt u meteen met Gruldens betalen of ontvangen als u zich heeft ingeschreven in het Circuit. Cyclos 4 is een App die gebouwd is door de Social Trade Organisation (STRO) voor lokale communities. De App heeft dezelfde structuur en layout als de online rekening. Betalen in Gruldens naar andere leden gaat heel veilig en gemakkelijk en je kunt alle leden binnen het circuit zien.

Inloggen gaat op dezelfde manier als de online rekening. Je moet eenmalig de url. van het lokale circuit intoetsen.

Wat is een Burgerinitiatief?

Een Burgerinitiatief is een voorstel van enkele bewoners/burgers om iets te veranderen in onze samenleving. Dat kan via een petitie, een collectieve oproep of een burgerinitiatief.

Stichting de Munterij roept bewoners, particulieren, ondernemers, overheden en organisaties op om te kiezen voor een andere economie. Wij bieden een alternatief aan voor de huidige euro economie die draait op aandeelhouderswaarde, financieel rendement en waar geld het doel is geworden in plaats van een middel.

Via Crowdfunding kunnen deelnemers nu ook kiezen voor een andere economie en kunnen we betalen met een @nder soort geld. We starten een burgerinitiatief omdat we eerst genoeg draagvlak willen verkrijgen voor een alternatieve, lokale, duurzame en meer humane economie.

Daarnaast willen we ook inzicht geven hoe ons huidige geldsysteem nu eigenlijk werkt. Het is een systeem dat op den duur vast loopt. Die tekenen zien we nu al. We leven op een enorme schuldenberg, steeds meer geld stroomt van arm naar rijk en steeds minder mensen kunnen meedoen. Stichting de Munterij biedt daarvoor een alternatief aan. U kunt daaraan meedoen!

hier kunt u zich inschrijven

Wat doet de Stichting de Munterij?

Stichting de Munterij is een stichting in oprichting waarbij we een alternatief geldsysteem in omloop brengen zonder tussenkomst van banken en financiële instellingen. Stichting de Munterij streeft naar een duurzaam, sociaal, lokaal/regionaal rentevrij geldsysteem. De Stichting biedt een alternatief geldsysteem aan. Het huidige (Euro/Dollar) geldsysteem is gebaseerd op oneindige economische groei, aandeelhouderswaarde en ongelijkheid waardoor geld uit de al krimpende regio’s stroomt naar de sterke regio’s en de financiële sector. Hierdoor worden veel mensen buiten de economie gesloten en blijven capaciteiten onbenut. Stichting de Munterij kiest bewust voor een economie die streeft naar gelijkwaardigheid, duurzaamheid en algehele deelnemerschap. Iedereen moet mee kunnen doen. Iedereen moet zijn talenten in kunnen zetten.

Bovendien moeten onze opkomende generaties ook kunnen meedoen. We moeten daarom een economie bouwen waarin we onze grondstoffen en beschikbare middelen niet uitputten en verontreinigen voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat betekent dat er bepaalde grenzen zitten aan groei. We kunnen onze mondiale voetafdruk niet steeds overschrijden. Een lineaire economie van eindeloze groei houdt een keer op. Stichting de Munterij streeft daarom naar circulaire rentevrije economie. Rente houdt namelijk oneindige economische groei in stand.

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding is een alternatieve manier om een project te financieren, waarbij geen bank of financiële tussenpersonen optreden. Met crowdfunding wordt rechtstreeks contact gezocht met de investeerders om voldoende startkapitaal op te halen voor het starten van een project. Via crowdfunding wordt eigenlijk financieel draagvlak gezocht om een project te starten. Meestal leggen vele particulieren een klein bedrag in om het project van de grond te krijgen.

De Groninger Grulden start met een crowdfunding project. De deelnemers krijgen voor het ingelegde bedrag meteen een online rekening, een mobiele betaal app (cyclos 4) en zijn lid van de Community. Leden kunnen elkaar direct met Gruldens betalen, zonder tussenkomst van een bank of financiële instelling.

In Nederland zijn er een aantal grote crowdfunding platforms actief. Deze platforms zijn intermediairs tussen geldgevers en geldvragers. Stichting de Munterij is geen crowdfunding platform. Wij vragen een donatie voor het opzetten van een Stichting voor een andere economie, met een andere munt. Via abonnementen kunnen de eerste donateurs ook meteen kiezen om gruldens op zak te hebben.

Als er in de toekomst projecten tot stand komen via Gruldens kunnen we dat eventueel wel doen via crowdfunding. Maar dan gelden de Nederlandse regels die van toepassing zijn op crowdfunding.

Daarbij moet o.a. rekening gehouden worden met de volgende regels: http://www.crowdfundmarkt.nl/crowdfunding-en-de-gevolgen-voor-uw-belastingaangifte/

Wat is @nder Geld?

@nder geld is een lokale vorm van geld (ruilmiddel) waarmee je binnen een bepaalde regio kunt betalen. Een @nder soort geld is na een bepaalde periode inwisselbaar voor Euro geld. Iedereen kan een @nder soort geld aanschaffen. In Groningen koop je Groninger Guldens, de munteenheid heet Grulden. Om Groninger Guldens te kopen moet je lid zijn van een Community. Binnen de Community kunt u Gruldens aan elkaar overmaken en dus betalingen aan elkaar doen. Hierdoor ontstaat een lokaal handelsplatform van lokale producten en diensten.

Ook lid worden? U kunt zich hier inschrijven.

Spring naar werkbalk