VERS VAN DE PERS

Uitmuntend nieuws! !single page!

Andere Waarden

Onze samenleving en economie worden steeds meer gedomineerd door aandeelhouderswaarde, winst en ongeremde economische groei. Het is een samenleving waarin menselijke, duurzame en ondernemende waarden ondergeschikt zijn aan het financieel rendement. Steeds meer mensen en ondernemers voelen zich niet meer thuis in deze samenleving. Deelname aan de samenleving en economie wordt onmogelijk gemaakt. Menselijke capaciteiten worden buiten spel gezet, startende ondernemers komen nauwelijks aan kredieten. Het is een samenleving waarin geld het doel is geworden in plaats van een middel. Het is belangrijk dat er ook ruimte is voor een ander geluid. Een economie en samenleving die komt met alternatieven en bewust andere keuzes maakt. Een samenleving waarin geld verdienen niet het doel is, maar een middel is om bepaalde wensen en waarden te realiseren. Een krachtige weerbare samenleving die minder kwetsbaar is voor financiële risico’s van banken, werkloosheid en schulden. Met een ander soort geld maken we samen een andere samenleving en economie mogelijk. Een samenleving waarin alle menselijke capaciteiten gebruikt kunnen worden, mensen niet aan de kant staan en waar ondernemers weer dromen kunnen realiseren. Met een ander soort geld stimuleren we de lokale duurzame economie waarin menselijke interactie en contact belangrijke waarden zijn. Maar waar de samenleving ook meer zelfredzaam is en minder afhankelijk wordt van invloeden van buitenaf. Voor deze doorbraak vragen we uw stem. Doet u mee?

Spring naar werkbalk